Vear med Bruaåsen - hjertelig velkommen!

Historisk vedtak i bystyresalen i dag! 

«Rådmannen gis i oppdrag å iverksette grensejustering mellom Stokke og Tønsberg kommuner for områdene Vear og Bruaåsen»Ja da har det skjedd! 

Første punkt i innstillingen  til denne historiske saken lyder: «Rådmannen gis i oppdrag å iverksette grensejustering mellom Stokke og Tønsberg kommuner for områdene Vear og Bruaåsen»

Stokke har allerede vedtatt det samme, og bystyret i Tønsberg vedtok dette i dag!

Det er mange som bør løftes frem, som har bidratt på veien frem til vedtaket. Aller først er det naturlig å peke på Innbyggerlista, og den utrettelige innsatsen de har lagt ned for at det i det hele tatt ble aktuelt med en grensejustering. Det var ikke noen selvfølge i starten at det skulle bli en realitet. Men det er heldigvis historie.

Både Stokke, Nye Sandefjord og Tønsberg Kommune hører på Innbyggerlista nå. De har i hvert fall fått stor respekt i hele det politiske miljøet i Tønsberg. Så må jeg legge til at det ikke er så rart vi i Tønsberg liker Innbyggerlista. De har blitt noen av de beste Tønsberg-ambassadørene vi har! 

Innbyggerlista initierte prosessen, og har vært delaktige hele veien. Men det er også andre som virkelig har satt innbyggernes ønsker i fokus, og vært løsningsorienterte på veien frem mot dette vedtaket. Da tenker jeg først og fremst på administrasjonene, men også på de politiske styringsgruppene som har deltatt i arbeidet.

For oss som har sittet litt på utsiden i prosessen, er det vanskelig å forstå hvor mye som egentlig må på plass, og hvor mange detaljer det må skapes enighet om. Vi får jo et visst innblikk i det når vi ser oversikten over alle avtaler som skal inngås, både når det gjelder verdier, pensjoner, barnehage, skole, idrett, helse og innen teknisk sektor.

Det som er helt sikkert, er at administrasjonen gjør en formidabel jobb her.

Det vi har begynt å glede oss til nå, er å utvikle området videre. Når grensen som deler disse områdene blir borte, kan vi skape et nytt lokalsenter. Vi skal i gang med en kommunedelplan som vil legge premissene for mye av dette. Og i denne prosessen ønsker vi en sterk medvirkning fra innbyggerne. Blant annet ser vi for oss å bygge et sykehjem på Hogsnes i nærheten av barnehagen. Vi må også komme videre med veiløsning som binder områdene bedre sammen enn i dag. Og det er også boligutvikling som skal gjennomføres på begge sider av dagens kommunegrense.

Alt dette gleder vi oss til å sette i gang med.

Så til alle på Vear og Bruaåsen; VELKOMMEN TIL TØNSBERG!


Rune sørdalen, gruppeleder for Høyre, bystyrerepresentant


Bilde: Skjermdump overføring fra bystyre