Vi satser på lærlingene!

Vi i Høyre vil styrke yrkesfagene og øke antall læreplasser. En garantert læreplass øker motivasjon blant de unge og gir dem trygghet for framtiden. Derfor jobbes det både sentralt og lokalt for å finne løsninger og tilrettelegge for at alle lærlinger får en læreplass.

I november 2015, i Utvalg for barn og unge, utfordret Leif Flemming Bakke på vegne av Høyre, FrP, Krf og MDG Rådmannen å utrede sak om lærlinger i 1. halvår 2016.

Saken skulle omfatte status for lærlinger i Tønsberg kommune og muligheter for og konsekvenser forbundet med å øke antall lærlingeplasser. I tillegg ved inngåelse av innkjøpsavtaler og kontrakter med leverandører bør kommunen vurdere å stille krav om at leverandørene har lærlinger.

Det er gledelig å få denne saken til behandling og se at vi er på god vei.

Høyre mener at Tønsberg kommune må kunne stille større krav i avtaler om lærlinger og ikke mist sørge for at eksisterende avtaler om dette blir fulgt opp.

Det er forventinger om at vi kommer opp i 1 lærling pr 1000 innbygger i budsjettet for 2017.

Anna Martin, vara til bystyret (H)


Illustrasjonsfoto: Colourbox