Valgkamp og dialog med velgerne i fokus for Høyre

Valgkamp samt dialog med innbyggere og medlemmer sto sentralt da styret i Tønsberg Høyre møttes igår. Innledere var valgkampleder Unn Eia og medieansvarlig Marit Haukom. Nestleder Jens Christian Mikkelsen redegjorde for et nyoppnevnt politisk utvalg. Der skal engasjerte medlemmer og tillitsvalgte diskutere viktige temaer for fremtidens Tønsberg. 

Vår ordfører og gruppeleder i bystyret, Petter Berg og Rune Sørdalen, redegjorde for aktuelle politiske saker. Ordstyrer var som alltid, leder Leif Flemming Bakke