Ordfører Petter Berg (H): "Benytt stemmeretten. Stem på Erna og Høyre"

- I urolige tider trenger vi stødig ledelse - da trenger vi Erna! Det siste Norge trenger nå er et politisk eksperiment.  Alternativet er en Ap-ledet regjering som er avhengig av MDG og Rødt. Da står veisatsing over hele landet i fare, da står opprustningen av Forsvaret i fare og pasientrettighetene kan bli svekket. Skatter og avgifter vil øke!

Ordfører Petter Berg er krystallklar når han i ettermiddag oppsummerer valgkampen 2017 i en samtale med Tønsberg Høyre. Han vet at hver eneste stemme kommer til å  telle. Derfor er hans viktigste oppfordring til dem som ikke ønsker et politisk eksperiment de kommende fire årene:

-Benytt stemmeretten. Stem på Erna og Høyre, oppfordrer han.

 Hvorfor er det så viktig at Erna får fortsette?

-Fordi hun og hennes regjeringslag har styrt Norge på en stødig måte gjennom den krisen som halveringen av oljeprisen medførte. Hun beholdt roen gjennom krisen og satte i gang tiltak over et bredt spekter for å dempe skadevirkningene. Nå begynner resultatene å komme med vekst i økonomien og nedgang i ledigheten. Og like viktig: Erna bør fortsette for å sikre gjennomføringen av de brede reformprosessene som skal ruste Norge til en helt ny teknologisk virkelighet. Vi er inne i et teknologisk skifte som gjør at vi må tenke nytt på alle samfunnsområder. Er det noe Norge ikke trenger nå, er det reformpause, understreker Petter som også peker på Ernas personlige engasjement for mennesker som sliter med rus og psykiske utfordringer. Dette engasjementet er ekte og det merkes!

Hva betyr dette  lokalt?

- Det mest nærliggende er vel Kommunereformen som i Vestfold reduserte antall kommuner fra 14 til 6. Tønsberg går sammen med Re ved nyttår 2020 og befester dermed sin regionale slagkraft og styrker stillingen som hele regionens arbeidsplass. I tillegg registrerer jeg med stor interesse regjeringens vilje til å lytte til lokale folkevalgte når fremtidige jernbanespor skal planlegges. Eksempelet fra Hamar er blitt lagt merke til i Tønsberg!

 Hvilke verdier står dette valget om?

-  Som alltid å stå opp for de verdier som kjennetegner en verdikonservativ ideologi; troen på enkeltmennesket og individets ansvar. Den senere tids hendelser gjør at jeg særlig er opptatt av rettsstaten og menneskerettigheter som sentrale i forsvar for de verdier som er viktige for meg.

Hvilke saker er viktigst for deg?

 - En forsvarlig økonomisk politikk som oppmuntrer til verdiskaping. Dette er grunnlaget for hele velferdssystemet og velferdsstaten. Det er aller viktigst for meg, og jeg har selv erfart hvor godt dette systemet fungerer både som student, småbarnsfar, som pårørende og under sykdom.

Hvorfor er Høyre ditt parti?

-Fordi Høyre best ivaretar den konservative ideologien som jeg er opptatt av. En markedsøkonomi med sosialt ansvar og med tillit til enkeltmennesket. Det hindrer ikke at det kan være enkeltsaker som jeg kan være uenig i, men Høyre er partiet som best svarer på mitt samfunnssyn.

 Hva er nytt i denne valgkampen?

Den politiske pulsen banker fortere.  Nyhetene og utspillene skjer fortløpende, hele døgnet. Dermed får man ikke den tiden til å områ og forberede seg som da papiravisene var enerådende. Da fantes det en deadline- når avisen skulle i trykken.  Nå formulerer vi egne budskap på ulike plattformer fortløpende, og besvarer spørsmål og angrep nærmest hele døgnet. Avisene og NRK har mistet sin monopolstilling over nyheter og politiske utspill. Jeg synes i hovedsak dette er en positiv utvikling, og det gir bl.a. meg muligheten til direkte dialog med innbyggere og andre politikere.

 Hvordan opplever du engasjementet og interessen hos velgerne?

-Jevnt over opplever jeg et stort engasjement. Jeg mener å registrere at internasjonal uro bidrar til at flere ser hvor godt og fredelig vi har det i lille Norge. Og at velgerne ser sammenhengen mellom de nasjonale og de lokale sakene.

Hvordan reagerer folk på å møte ordføreren personlig?

- Mange setter pris på å møte meg i kraft av min posisjon som ordfører. Uansett om jeg møter dem på husbesøk eller på stand på torget, har de mye på hjertet.  For meg er dette nyttige og inspirerende møter. Som politiker og ordfører føler jeg meg priviligert over å møte så mange ulike mennesker.

Hva er velgerne mest opptatt av?

- Det varierer veldig fra person til person, avhengig av livssituasjon. I denne valgkampen har jeg vært innom alle typer saker fra undervisningsmetoder og klassestørrelser til veivedlikehold og bygging av gang- og sykkelveier. Eiendomsskatt har jeg også møtt noen sterke synspunkter på.

Hva er de største forskjellene mellom en stortingsvalgkamp og en lokal valgkamp?

 -I lokalvalget fronter jeg jo lokale saker som angår folk direkte, i egenskap av kandidat. I denne valgkampen forsøker jeg å vise at de fleste rikspolitiske saker får konsekvenser for kommunene. Det blir et mer overordnet, nasjonalt perspektiv på de politiske sakene i et stortingsvalg.  Eksempler lokalt kan være barnehager og skoler, eldreomsorg og veiutbygging, saker som de fleste har et forhold til.

Hva er ditt sterkeste valgkampminne?

-Valgkampen i 2011 uten tvil. Den berører meg fortsatt. De grufulle hendelsene 22. juli rystet oss alle. Tønsbergdistriktet ble brutalt rammet ved at to unge jenter var blant de omkomne på Utøya. Jeg kan huske at vi i dagene etterpå gikk rundt i en slags følelse av uvirkelighet. De vanlige valgkampaktivitetene ble lagt til side, og den største markeringen vi fikk til, var et fakkeltog som startet fra rådhuset og gikk gjennom byen til Domkirken hvor vi hadde taler og diktlesning. Toget var så langt at da vi kom fram til Domkirken, var det fremdeles mennesker som ikke hadde begynt å gå fra rådhuset.

Resten av valgkampen foregikk i en neddempet atmosfære, og jeg kan huske at vi var veldig forsiktige i tonen i den politiske debatten. Det som sitter igjen var både en sterk følelse av samhold, men også av avmakt og fortvilelse.

Spesielt minne fra årets valgkamp?

- Ernas besøk under Tønsberg Båtrace! Været viste seg ikke fra beste side. Jeg fikk oppgaven med å beskytte henne med paraplyen. Erna tok situasjonen sporty og spøkte med at hun var godt vant med regn fra Bergen. Den fine stemningen blant de forskjellige partiene når vi møtes på stand på Torvet, er også gode minner.  Du vet at det er valgkamp når Torvet er fullt av fargerike valgboder, Høyre deler ut boller, Ap roser, mens du kjenner duften av nystekte vafler fra KrF og FrP sine boder.

Alltid stemt Høyre

Petters valgkampdebut var ved lokalvalget i 1975 hvor målet var å få valgt inn en ungdomsrepresentant, Hans Kristian Hogsnes. - Det klarte vi, smiler Petter fornøyd. Selv om han alltid har stemt Høyre, har han ikke vært aktiv hele tiden.

Kort fortalt ble han med i Unge Høyre i 1972. Deretter engasjerte han seg i studentpolitikken. Men etter å ha flyttet hjem,  ble han i 1983 varamedlem i Sem kommunestyre. I 1992 fast medlem i bystyret i Tønsberg som da var slått sammen med Sem.  Han ble første gang valgt til ordfører i 2009 da Per Arne Olsen ble valgt inn på Stortinget. Da hadde han vært varaordfører siden 2003 og fungert som ordfører fra 2008 under ordførerens sykemeldingsperiode.

 Hva gjør du når du får en frikveld i valgkampen?

 - De få frikveldene må benyttes til å slå plenen! Men jeg tar gjerne en løpetur eller bare slapper av i sofaen med bok og nyhetssendinger, gjerne samtidig! Samvær med kone og barn er viktig for meg, det er også noen bursdager i familien i denne perioden som jeg prøver å få plass til, sier Petter Berg til Høyre.

Navn: Petter Berg

Alder: 61 år

Bosted: Tolvsrød

Yrke: Siviløkonom

Sivil status: Gift

Verv i Høyre: Ordfører

Fritidsinteresser: Hagearbeid, løping, hytteliv og stor familie