Ellen Lian (H):Tønsberg Høyre ønsker råderett over egen skjærgård

Tønsberg Høyre ønsker råderett over egen skjærgård. Derfor stemte partiets bystyregruppe i kveld mot rådmannens innstilling om at vannscooterforskriften opprettholdes. Ellen Lian redegjorde for hvorfor partiet mener at forskriften bør oppheves i høringsuttalelsen bystyret hadde til uttalelse.Hun understreket at partiet ikke ønsker noe frislipp, men at forskriften skal utarbeides lokalt hvor man kjenner forholdene. 


«I dag er det ca 5000 vannscootere i Norge .Det antas i bransjen at det om 5-10 år være ca 6300 vannscootere i Norge. (iht norges vannscooterforbund) . Til sammenligning er det i Norge ca 750000 fritidsbåter.
Støy blir ofte brukt som et argument mot vannscooterbruk. Årsaken til at man opplever vannscooter mere støyete enn en fritidsbåt, antar vi er pga at man «leker» seg mer med en vannscooter. Jeg tror dog at hvis man kan få lov å kjøre vannscooter flere steder, slipper man å kjøre rundt og rundt i et lite belte. Ny teknologi vil alltid føre til at det kommer nye motoriserte farkoster både til sjøs, til lands og i lufta. Vi må ha et regelverk som gjør at vi har en hensiktsmessig bruk som ikke er til skade for verken mennesker eller natur. Når det gjelder vannscooter mener vi at dette kan reguleres ved f.eks å sidestille med andre båttyper. På vannscootere i Norge er det krav om 4-takts motorer, mens man på fritidsbåter kan ha 2-takts motorer. Hvis google har svart riktig betyr 4-takts motor vesentlig mindre støy enn 2-takts motor. 
Vi mener at det er et like lite behov for et eget regelverk for vannscootere på sjøen, som det er for motorsykler på land. 
I Norge er det krav om å CE-merke vannscootere. CE-merket betyr at farkosten ikke skal være til skade for menneskers sikkerhet og helse eller miljøet. 
Miljø. En 4takts motor er vesentlig mer miljøvennlig enn en 2takts motor. Gjør oppmerksom på at det kun er 4takts motor som er lov på vannscooter i Norge. Det kjøres altså mange fritidsbåter som er vesentlig mer forurensende enn vannscootere er. 
Det skrives og snakkes om «frislipp» av vannscootere. Med å fjerne denne forskriften betyr det ikke at vannscootere kan kjøre hvor de vil og oppføre seg som de vil. Småbåtloven har 42 paragrafer som selvfølgelig også skal gjelde for vannscooter. I tillegg ønsker vi selvfølgelig heller ikke frislipp i nasjonalparken. Det vil da være opp til den enkelte kommune hvilket regelverk vi skal ha. 
Ulykkestatistikk. I rådmannens innstilling står det « å sidestille vannscooterne med den øvrige fritidsflåten vil da antaglig øke antall vannscootere og antall ulykker» Det refereres til USA. Ut fra vår egen statistikk var det i Norge 1 dødsulykke med vannscooter i 2015. Til sammenligning var det i 2016 5 dødsulykker med kano og kajakk mens det var 21 (et lavt tall i forhold til tidligere ) som omkom på fritidsbåter. I Sverige har de ikke forskrift som bremser bruk av vannscooter – her har det ikke vært dødsulykker siden 2013. Hastighet blir ofte brukt som et argument mot vannscooter. Det er imidlertid ikke registrert noen ulykker som følge av dette.
 Et punkt som vi virkelig skal tenke over : Hovedredningssentralen anbefaler å oppheve forskriften. De ønsker å registrer scootere på lik linje med andre fritidsbåter. Noe som også Høyre mener er helt naturlig å gjøre. Derfor har vi følgende alternative forslag til rådmannens innstilling:
Tønsberg kommune ønsker at vannscooterforskriften oppheves». 
Rådmannens forslag ble forøvrig vedtatt mot 18 stemmer, der i blant Høyres.