Tønsberg Høyre retter blikket fremover med nytt politisk verksted

Tønsberg Høyre retter blikket fremover. Derfor har styret samlet partimedlemmer og tillitsvalgte til et politisk verksted.  Under ledelse av partiets nestleder Jens Christian Mikkelsen, skal Politisk Utvalg arbeide med den strategiske og langsiktige politikken  for partiet og  kommunen vår.

PU vil på eget eller styrets initiativ utarbeide utredninger og anbefalinger. Resultatene sendes så over til styret. 

På bildet ser du f.v: Jens Christian Mikkelsen, Richard Reinsberg, Anders S. Larsen, Kirsti N. Søyland, Marit Haukom, Tone Jørgensen, Ola Offenberg, Jan Helge Kaiser og Bjørn Auglend.