Høyre med klare prioriteringer for den økonomiske planleggingen

 

Litt mer penger til barnehagene og tiltak mot barnefattigdom. Heving av kvaliteten på måltidene ved sykehjemmene. Dette er prioriteringene i den økonomiske handlingsplanen som bystyregruppa til Høyre sluttet seg til onsdag.

Høyres utvalgsleder Henning Wold minnet om den ambisiøse planen for helse, og gruppeleder Rune Sørdalen snakket varmt om sitt eget hjertebarn byutvikling.

 -Barna får noen friske midler, rett og slett fordi vi allerede er best i klassen på å drive barnehager av høy kvalitet med forholdsvis lite kostnader. Her er det ikke realistisk effektiviseringspotensiale. Fastslo gruppeleder Rune Sørdalen og fortsatte:

-Måltidene på sykehjemmene ser vi for oss å finne midler til ved effektivisering innen sektoren.
Hvis vi sammenligner oss med andre kommuner, har vi noe å gå på her.

Henning Wold, Høyres leder for Utvalg for helse og omsorg, pekte en meget ambisiøs plan for helse, bygget på strategier med fremtidsrettede tiltak. Han minnet om beslutningen om å bygge nytt sykehjem på Hogsnes, et kjempeløft for kommunen.  

Rune Sørdalen sendte avslutningsvis noen signaler om sitt eget hjertebarn- byutvikling.

-Rådmannen har funnet rom for 0,5 mill for å starte opp gjennomføringen av den fantastiske byromsstrategien vi har vedtatt. Håpet er at vi her, men hjelp fra andre, skal komme langt med Farmandstorvet, Rådhusgata og Kinoplassen.

Det jeg drømmer om, er å begynne å se på mulighetene for å tette igjen noen av hullene langs nedre Langgate. I Byplanen er det noen kommunale tomter som skal bebygges. Blant annet gjelder det tomten mellom Esmeralda og TB hvor det er tenkt et langhus. 
Jeg håper vi snart kan se på muligheten for å bygge noe her, evt. i samarbeid med andre. Det kan bli et spennende prosjekt i 2018! avsluttet Sørdalen.

Bildetekst: Styret for Høyres bystyregruppe. F.v. Aksel Even Haraldsen, Henning Wold, Ellen Lian, Rune Sørdalen og ordfører Petter Berg. (Foto: Høyre)