Høyre vant frem i bystyret: Nedre Langgate stenges ikke før ny fastlandsforbindelse er på plass

 Tønsberg bystyre vil ikke lenger utrede om man kan stenge Nedre Langgate før ny fastlandsforbindelse er på plass. Vedtaket ble fattet etter forslag fra Høyres gruppeleder Rune Sørdalen mot fem stemmer.


  

– Med dette sender vi et viktig signal til Nøtterøy og viser at vi har respekt for naboene våre, sier han i en kommentar til Høyre i kveld.  Nøtterøy kommunestyre har tidligere vedtatt at de ikke ønsker stengning.

I sitt innlegg i bystyret var Sørdalen også opptatt av å sende tydelige signaler til Tønsbergs egne innbyggere og næringslivet i sentrum om at Nedre Langgate ikke  stenges før fastlandsforbindelsen er en realitet. Samtidig var han opptatt av at det er Nøtterøys innbyggere som blir mest berørt av en stengning.  

-Vi må gjøre de riktige tingene, og vi må gjøre det i riktig rekkefølge. Vi kan ikke stenge Nedre Langgate før vi har en ny fastlandsforbindelse, sa Sørdalen som er svært fornøyd med å ha fått bystyrets tilslutning til en av Høyres viktigste saker for tiden.

Samtidig stemte Høyre for fellesforslag fra Ap og Sp til trafikkreduserende tiltak da bystyret behandlet saken om Gatebruksplan for Tønsberg sentrum for andre gang.