Ordfører Petter Berg (H) vil bekjempe alle former for rasisme, diskriminering og hatefulle ytringer.

«Dette er en kraftfull mobilisering for å vise for all verden at Tønsberg er, og skal være, en inkluderende og tolerant by». Slik åpnet ordfører Petter Berg (H) sin appell på Tønsberg torg i kveld. Omgitt av godt og vel 100 mennesker, takket han Stine-Marie Schmedling for å ha tatt initiativ til den fredelige markeringen mot rasisme, og de mange som bidro til å gjøre det verdige arrangementet BYEN ER VÅR mulig. 

 

https://www.facebook.com/petter.berg.35/videos/pcb.10155121727296015/10155121644366015/?type=3&theater
«Alle på torget viser med dette at vi ønsker oss en by og en kommune som tar sterkt avstand fra og vil bekjempe alle former for rasisme, diskriminering og hatefulle ytringer. Vi ønsker et mangfoldig Tønsberg velkommen, og vi vil fremheve menneskeverdets universelle betydning», sa ordføreren og la til at den store oppslutningen gjorde ham stolt på Tønsbergs vegne.
Overfor medpolitikere i Tønsberg bystyre, innbyggere, arrangører og sist, men ikke minst de mange musikerne som bidro til markeringen, klargjorde ordfører Petter Berg hva det vil si at Tønsberg er en inkluderende og tolerant by:
«Det betyr at alle innbyggere i Tønsberg er like mye verd uavhengig av rase, religion eller kjønn. Det betyr at alle innbyggere i Tønsberg skal ha like muligheter til å realisere seg selv uavhengig av rase, religion eller kjønn. Det betyr at alle innbyggere i Tønsberg har like rettigheter uavhengig av rase, religion eller kjønn. Det betyr at alle innbyggere i Tønsberg skal vise hverandre respekt uavhengig av rase, religion eller kjønn. Sammen skal vi bygge et samfunn som er tuftet på disse verdiene».
«Som ordfører er jeg spesielt glad for at disse verdiene og disse holdningene gjenspeiles i den brede politiske oppslutningen om denne konserten her i kveld. Alle de politiske partiene i Tønsberg er representert, fra venstre til høyre over hele det politiske spekteret.
Det lover godt også for de av våre medmennesker som kommer langveisfra for å bosette seg i vår kommune. Det er et bredt politisk fellesskap som tar utfordringen med å drive et omfattende integreringsarbeid som skal gi de som kommer til vår kommune muligheten for å starte et nytt liv.
Alle de som kommer til Tønsberg fra en tilværelse preget av sult, fattigdom, krig og forfølgelse skal være trygge på at de skal bli møtt med medmenneskelighet og hjertevarme, og bli gitt muligheter til å skape seg et nytt liv for seg sin familie.
Jeg vil avslutte med et vers fra Arnulf Øverlands dikt "Du skal ikke sove" som jeg synes passer ved denne anledningen.

"Du må ikke sitte trygt i ditt hjem og si: Det er sørgelig, stakkars dem!
Du må ikke tåle så inderlig vel, den urett som ikke rammer deg selv!
Jeg roper med siste pust av min stemme: Du har ikke lov å gå der og glemme!"
Sa ordfører Petter Berg på Tønsberg torg i kveld.