En telefon fra Høyres Tove Rise Kværne løste søppelproblemet på Vear

 I dag heier vi på de fantastiske folka på Smiløkka her på Vear! Etter en telefon fra bystyre- og fylkestingsmedlem Tove Rise Kværne (H) igår, har de tatt hånd om søppelet som var dumpet på Vear. Nå er den vel forvart på Rygg gjenvinningsstasjon på Taranrød, Tønsberg.
Nå er Tove i gang med å finne en måte å dekke kostnadene på. En hjertelig takk til henne også. 
(Fotos: driftsjef Geir Meilgård, Smiløkka). Mer om Smiløkka finner du her: 
http://www.smilokka.no/…/smilokka-feirer-25-ar-jubileum-li…/