Marit Haukom (H): "Fremtiden er lys, mitt Tønsberg-hjerte gleder seg"

-Gladmeldinger kommer nå fra rådhuset og bystyret på løpende bånd. Planer som skal skape nytt liv i sentrum. 

Dette skriver Tønsberg Høyres styremedlem og medlem av Politisk Utvalg, Marit Haukom i en kronikk på tb.no søndag:

https://www.tb.no/meninger/byutvikling/tonsberg/fremtiden-er-lys-mitt-tonsberg-hjerte-gleder-seg/o/5-76-552962#am-commentArea

-Plasser, gater og parker som skal fornyes, inspirert av Tønsbergs stolte historie. Brygga skal knyttes sammen med torget. Sentrum skal bli et sted for opplevelse og rekreasjon, ikke bare til nytte og som en transportetappe. Grep skal tas i forhold til biltrafikken og parkering! Kollektivtrafikken skal styrkes. Mitt Tønsberg-hjerte gleder seg.

Men samtidig er innehaverne av småbutikker i sentrum ifølge Tønsbergs Blad, bekymret. – Skal vi beholde mangfoldet i sentrum, må folk bruke butikkene her. Slik lyder oppfordringen fra dem i avisen samtidig som de forteller om en tøff etableringsprosess, og etterlyser støtte fra oss handlende.

Marit Haukom

Handel er frivillig

Varskuet fra butikkene er interessant! Det appellerer til oss tønsbergensere om å bidra på vår måte til den vitaliseringen som nå pågår i sentrum. Men de viser også hvor sammensatt dette bildet er. Vår lokale handelsstand opererer ikke i en boble, men i en tøff virkelighet hvor vi handlende har en rekke alternativer. Vi handler mer og mer på nettet, vi shopper på våre utenlandsreiser. Vi kjøper med oss ting og tang fra våre arbeidsreiser og familieutflukter til andre steder i Norge. Det utløsende for handelen er at vi finner noe vi mener er et godt kjøp. Det handler om alt fra pris, kvalitet, eksklusivitet og – lyst!

LES OGSÅ: Bilismens tid i Tønsberg er ikke over, men vi kan ikke kjøre over alt

Gaven fra bystyret

Handel veksler mellom nytte og glede. Planlagt og impuls. Og det er her planene fra Tønsberg bystyre om fornyelse av et nedslitt sentrum, blir så viktige. Våre folkevalgte kan ikke pålegge innbyggerne å handle lokalt. Men de kan legge til rette for at vi finner det meningsfullt. Et sentrum, fylt av muligheter for gode opplevelser, trygt, rent og tilgjengelig er den beste gaven våre lokalpolitikere kan gi oss, både vi som handler og de som har gjort dette til en levevei.

LES OGSÅ (+): Derfor blir Tønsberg-køene bare lengre og lengre

Historie i hverdagen

En nærmere studie av bystyrets planer viser et sentrum tilrettelagt for alle aldersgrupper og et bredt interessespekter. Samtidig er det gjennomsyret av ønsket om å gjøre Tønsbergs viktige historie tilgjengelig utenfor museene. Vi vil møte Prinsesse Kristina og andre i vår hverdag. En stor takk til både administrasjonen i kommunen og våre politikere for denne gaven!

LES OGSÅ: Det kan bli færre p-plasser i gatene i sentrum, men her kan det bli nytt parkeringshus

Identitet og tilhørighet er viktig for oss mennesker i hverdagen. Dette så vi ikke minst her på Vear da vi sto i valget mellom å tilhøre Tønsberg eller Sandefjord i 2015. Det store flertallet valgte Tønsberg selv om kommunen fortsatt satt fast i Robek-registeret og mye kunne vært bedre. Vi stemte på Tønsberg, fordi det er byen vi bruker. Kommunen vi ønsker å påvirke og hvor vi føler oss hjemme.

Nå må vi se fremover

I dag er Tønsberg ute av Robek-registeret takket være ansvarlige lokalpolitikere og en dyktig administrasjon. Tiden er inne for å se fremover. Utvikle byen og kommunen videre. Planene som nå er behandlet i bystyret, får mitt Tønsberg-hjerte til å banke ekstra av glede. Blant annet fordi de bygger på det aller viktigste vi innbyggere har sammen, lokal identitet og tilhørighet.

Trivsel utløser handeJeg tror fornyelsen av sentrum, med de nye møteplassene, vil gi den lokale handelen et viktig løft. Rett og slett fordi vi handlende kommer til å trives der. Og trivsel utløser ofte handel- om man trenger det eller ikke. Slik er det bare…..