Fylkesordfører Rune Hogsnes (H): Erna er svaret på Norges utfordringer

-Norge trenger mer enn noen gang en sikker og sterk leder. Og Erna er svaret». På tampen av sin 25. valgkamp, er ikke fylkesordfører Rune Hogsnes (H) i tvil om betydningen av at Erna får fire nye år som statsminister.  

 -Hun har vist seg som en statsminister som styrer landet med god autoritet og ro. Ernas aller viktigste egenskap er at i alt hun gjør setter hun enkeltindividets behov og ønsker øverst. Hun er også en brobygger på borgerlig side og har mer fokus på resultater enn å ri ideologiske prinsipper».

Hvorfor mener fylkesordføreren at det er viktig at Erna fortsetter?

 -Hun har løftet frem psykisk helse samt etter og videreutdanning i skolen. Når vi i løpet av perioden har fått styrket fylkeskommunens økonomi, har vi gitt alle lærere i videregående skole i Vestfold, som søker om relevant etterutdanning, slik utdanning. Vi har også store prosjekter for å hjelpe elever som sliter mentalt i skolen. Resultatene er gode. Kommunene har også fått mer selvstyre, i og med at forsøk på statlig overstyring av kommunene som oftest blir avvist av regjeringen».

Hvilke verdier står dette valget om?

-Den største forskjellen på denne regjeringen og et alternativ styrt av AP, er at for oss betyr enkeltindividet mer enn systemet. Samfunnet skal bygges for å gi frihet, muligheter og at skaperkraft skal verdsettes. Jeg mener vi får et fattigere samfunn dersom noen få i Oslo skal bestemme hvordan du og jeg skal leve våre liv, sier Rune som mener at valget også står mellom å ha kraft til å gjennomføre endringer i samfunnet, slik at vi kan bevare det som er typisk norsk. Eller med Jonas: forvitring og ineffektivitet i offentlig forvaltning.

Velgerkontakten viktig

Rune mener det er svært viktig at lokal- og fylkespolitikerne deltar aktivt i stortingsvalgkampen. Dermed skapes en nærhet til innbyggerne. Og han gleder seg over det store engasjementet og interessen han ser hos velgerne.

-  Innspill fra innbyggerne er viktig når vi skal utforme vår politikk. Daglig ser jeg hvor kunnskapsrike Norges innbyggere er. Blant temaene som tas hyppigst opp med meg er en god skole og at vi har fått ned helsekøene og innført pakkeforløp for kreft, sier Rune.

Når fylkesordføreren står på stand, går på husbesøk eller kommuniserer på sosiale medier er han også opptatt av å formidle at alle politiske vedtak dreier seg om enkeltmennesket.

Hvilke saker er viktigst for deg?

-Som fylkesordfører har jeg blant annet ansvaret for den videregående skolen. Her må vi sørge for at flest mulig fullfører og består, og den satsingen vi gjør for å hjelpe de som trenger det mest, samt gi de som trenger større utfordringer får det. Men også å legge til rette for og støtte opp om næringsutviklingen, er viktig for meg.  Vi må gi rammebetingelser slik at vi skaper flere arbeidsplasser. Arbeidsplasser vedtas ikke, de skapes.

Hvorfor er Høyre ditt parti?

-Fordi partiet gir hver og en av oss mulighet til å leve livene våre slik vi ønsker det, uten å fjerne vårt felles ansvar.

Minne fra valgkampen

Rune mener historien til en ung velger på Tønsberg torg er et godt eksempel på hva Erna og Høyre står for.

- Han takket Høyre for at vi hadde stilt krav til han som passiv, ung trygdemottaker. Takket være nye krav om aktivitet, hadde han kommet ut av en ond sirkel og var nå i jobb. Det aller viktigste for han var at noen faktisk hadde sett han, tatt han på alvor og gitt han mulighet til å bli en aktiv bidragsyter i samfunnet. Som han sa "mitt selvbilde er for første gang positivt, så takk for kravene". Slike møter gjør noe med meg.

Hva gjør du når du har en kveld fri i valgkampen?

-Slapper av eller gjør noe hyggelig med min kjære kone.

Hvor skal du være på valgkvelden?

-På valgvake på Quality Hotel Oseberg, der alle politiske partier er samlet, avslutter fylkesordfører Rune Hogsnes.