Tønsberg Høyres medlemsmøte om sentrumsutvikling: "Menneskene først"

-Høyre skal sette menneskene i byen først. Bilen skal flyttes litt utover i bykjernen. Vi skal ha fokus på byrommet og møteplassene. De åpne sårene i sentrum skal brukes". Slik oppsummerer Rune Sørdalen, Høyres gruppeleder i Tønsberg bystyre, konklusjonen etter partiets medlemsmøtet denne uka.Symbolsk fant diskusjonen sted i bystyresalen, med bilde av tidligere ordfører Erik Carlsen (H) på veggen. Politikeren som satte dype spor etter seg, nettopp når det gjaldt utvikling av Tønsberg sentrum. Ikke minst mot å tillate kjøpesentere etablert utenfor sentrum og å verne bryggeområdet mot riving.  

 

For gruppeleder Sørdalen var tilbakemeldingene fra medlemmene viktige. – Vi fikk bekreftet at vi tenker riktig i de beslutningene vi har tatt. Og at det gamle uttrykket at vi må forandre for å bevare, fortsatt gjelder.  

 

Tar velgere på ordet

Informasjons- og diskusjonsmøtet var et resultat av innspill fra velgere under stortingsvalgkampen.  Høyre fikk tydelige tilbakemeldinger om at de mange planene for Tønsberg sentrum var dårlig kommunisert.  Rune Sørdalen tok sammen med Høyre-leder Leif Flemming Bakke velgerne på ordet.  Og tirsdag kom tilbakemeldingene fra medlemmene.  Partiet fikk også klare råd om å prioritere informasjon i tiden fremover, når store beslutninger skal tas som valg av trase for fastlandsforbindelse og etter hvert hvor den nye intercityløsningen skal gå fra Tønsberg og sørover. Valg av trase for fastlandsforbindelsen kommer i løpet av noen få dager.

 

 Urbant sentrum

Charlotte Svensen, daglige leder i Pulserende Kystperle innledet sammen med Rune Sørdalen til debatt.  https://hoyre.no/vestfold/tonsberg/aktuelt/charlotte-svensen-pu/

 

Mens Charlotte snakket om det urbane sentrum med vektlegging på fortetting,  historie, kulturminner og kulturmiljøer, redegjorde Rune for de mange og store planene for Tønsberg sentrum slik vi kjenner det idag. Hvor sentrum i Tønsberg vil ligge i fremtiden, er fortsatt uklart. Valg av traseer for fastlandsforbindelsen og den nye jernbanen vil bli avgjørende for dette. Men av debatten fremgikk det at mange antar at Korten-området kan bli det nye tyngdepunktet.

 

I følge gruppelederen var det viktig at medlemmene fikk se summen av alle planene som foreligger nå.

-Vi snakker om mye mer enn ny broforbindelse og nytt jernbanespor. Om fremtidens Tønsberg med menneskene i sentrum. Folk som bor og arbeider der og andre som søker opplevelser. Vi vil fortsatt ha handel. Vår oppgave som politikere er ikke å fylle sentrum med enkeltaktiviteter, men å legge til rette for at byrommet tiltrekker seg mennesker som kan ha gode liv der.

Rune Sørdalen forteller gjerne om byromsstrategien som bystyret behandlet nylig. 15 nye byrom i sentrum som skal gi muligheter for opplevelser, hvile, lek, fysiske aktiviteter, historie og kultur.

-For å få til dette, vil vi når fastlandsforbindelsen er på plass, stenge Nedre Langgate og knytte brygga sammen med sentrum. Kanskje kommer det nye svømmeanlegget i området. Parkeringsplasser vil bli flyttet inn i nye parkeringshus og utover i sentrum. Og kollektive transportløsninger som buss, sykkel og gange blir kraftig oppgradert.

 

 Unge innbyggere

 

Betydningen av unge innbyggere ble også vektlagt i debatten. – De unge ønsker å bo i byen, fastslår Rune Sørdalen og peker spesielt på de førstegangsetablerende.

-Vi har en boligplan med fokus på denne gruppen; et kommunalt boligbyggelag i Anders Madsens gate. På Kaldnes er det studentboliger. Vi tar med oss innspillet videre.

 

Avslutningsvis er gruppeleder Rune Sørdalen opptatt av betydningen av kommunikasjonen med medlemmene. – Innspillene fra dem er helt avgjørende for oss om vi skal klare å utvikle og skape ny politikk, sier han, godt fornøyd med resultatet av medlemsmøtet hvor ca. 40 medlemmer deltok.