Ordfører Petter Berg (H): "Vi har kunnet velge ny toppleder på øverste hylle"

Egil Johansen, nåværende fylkesrådmann i Vestfold fylkeskommune, er innstilt som prosjektleder / ny rådmann i nye Tønsberg kommune. - Vi har kunnet velge på øverste hylle i ansettelsesprosessen, sier en svært fornøyd ordfører Petter Berg i en kommentar til Høyre.  Den formelle ansettelsen vil skje i møte i Fellesnemnda den 9. oktober. Egil Johansen vil tiltre den nye stillingen rett etter årsskiftet. Da kan arbeidet med veikartet for den nye storkommunen begynne.


Tønsbergs ordfører er ikke i tvil om hva som blir den største utfordringen for den nye topplederen:

-Å forberede sammenslutningen av to kommuner med forskjellige kulturer i nært samarbeid med politikere, ansatte og administrasjon. Det er nok av utfordringer, sier Berg og legger til at Egil Johansen tiltrer ved kommende nyttår. Da starter arbeidet med å legge planer som til sammen skal bli det veikartet den nye storkommunen skal bygges etter.

Overfor Høyre legger ordføreren vekt på Johansens varierte bakgrunn som leder i både privat- og offentlig sektor. Og Johansens gode menneskelige og faglige egenskaper. At Johansen var prosjektleder for sammenslutningen mellom Våle og Ramnes,  2000-2002, mener Berg er en fordel. - Erfaring fra kommunesammenslutning, er viktig, sier ordføreren som minner om at det er lagt et godt grunnlag for det kommende arbeid. Spesielt henviser han til de fire vedtatte verdiene som sammenslutningen skal bygge på: Raushet, likeverdighet, åpenhet og respekt.

 Ansettelsesutvalget som enstemmig innstiller Johansen overfor Fellesnevnda, har bestått  av ordfører, varaordfører, opposisjonsleder og hovedtillitsvalgt i begge kommuner.Egil Johansen er født 13.11.55 i Larvik og er utdannet siviløkonom fra NHH 1978, Høyere avdeling NHH 1981, div. etterutdanningskurs, inkl. IMD.

I følge pressemeldingen har Egil Johansen en bred og variert bakgrunn fra både privat og offentlig sektor, og har innehatt sentrale og krevende stillinger både i næringslivet, statsforvaltningen og i kommuner/fylkeskommune, sist som fylkesrådmann i Vestfold fylkeskommune, fra 2010.