Velkommen til åpent medlemsmøte 31.10. kl.18.30 i rådhuset om sentrumsutikling i Tønsberg

Tønsberg sentrum står foran store endringer. 31. oktober samler Høyre «trådene» sammen med nye og gamle medlemmer på et åpent debattmøte. Fokus vil være hvordan vi kan skape et godt og levende Tønsberg sentrum samtidig som toget, bilen og kollektivtrafikken får sin plass.


Daglig leder i Pulserende Kystperle Charlotte Svensen innleder. Deretter vil Høyres gruppeleder i bystyret Rune Sørdalen presentere planene og vise oss hvordan de berører byen vår. Tønsberg Høyre ønsker med dette å skape en helhetlig forståelse blant våre medlemmer av hva vi planlegger i sentrum. Og, like viktig ønsker vi å få innspill om hva Høyre bør vektlegge i det videre arbeidet.

Blant planene vi kommer til å belyse er ny jernbane, fastlandsforbindelse, plan for gange, sykkel og kollektiv, gatebruksplan, byplan samt det som er relevant fra kommuneplanens samfunnsdel og -arealdel.

Vi ønsker våre medlemmer velkommen til innspill og diskusjon om ett av de aller viktigste temaene i Tønsberg. Møtet holdes i bystyresalen i det nye rådhuset. Vel møtt!