Gruppeleder Rune Sørdalen (H): "Alle ungdomsskoleelever i Tønsberg-skolen vil få egen PC senest til skolestart"

-Alle ungdomsskoleelever i Tønsberg-skolen vil få egen PC senest til skolestart i august! "

Det var en stolt Rune Sørdalen som i egenskap av gruppeleder for Høyre kunne presentere budsjettnyhetene  på vegne av posisjonen under bystyrets møte i kveld. Samtidig var Sørdalen fornøyd med ansvarligheten posisjonen viser med sitt budsjettopplegg.

Sørdalen viste til at man bruker 2,3 milliarder offentlige kroner på å drifte kommunen, eller drøyt 50.000,- pr. innbygger. -Og i det store og hele er Tønsberg en veldrevet kommune med gode tjenester. Av nye satsinger for 2018 vil jeg trekke frem:

 • 3,3 mill til økt pedagogtetthet i barnehagene
 • 0,4 mill til innføring av åpen barnehage
 • 1,7 mill til Leirskole
 • 0,5 mill til helsesøster, i tillegg til de 0,822 mill som ble tilført i budsjettforliket på Stortinget
 • 1,8 mill. til å øke kostøre på sykehjemmene
 • 0,3 mill. til «meråpent bibliotek»
 • 0,4 mill. til Ole III og
 • 0,5 mill. til gjennomføring av Byromsstrategien

Og på investeringssiden vil jeg spesielt trekke frem utbygging av både barneskolen og ungdomsskolen på Presterød, samt Maier Arena. 
Det er også satt av midler til videre prosjektering av ny svømmehall og sykehjem på Hogsnes", opplyste Sørdalen.

 Her kan du lese Sørdalens innlegg i sin helhet:

 
   


 

"Ordfører

For første gang siden jeg ble valgt inn i Bystyret for 6 år siden, bruker vi mer penger enn det Rådmannen foreslår i sitt budsjettfremlegg.

Det tror jeg er ganske unikt i nasjonal sammenheng, og det vitner om det har vært stor ansvarlighet hos alle parter i denne salen.
Men det er selvfølgelig ulik grad av økonomisk ansvarlighet.
Og i all beskjedenhetet vil jeg påpeke at det også i år er posisjonen som går foran.

Vi kan omtrent følge partienes ståsted fra venstre mot høyre.
Jo lenger til venstre, jo mer penger bruker de, og mindre setter de av til fremtidige investeringer i svømmehall, barnehager, skoler og omsorgsplasser - som vi vet kommer.

SV er et hederlig unntak.  
De tar ikke pengene bare fra de som kommer etter oss - som de andre gjør - de vil også ta pengene fra oss som bor i kommunen i dag. 

Når eiendomsskatten til SV er fullt innført vil hver husstand betale i overkant av 7.700,- kroner, og bedriftene i Tønsberg vil betale 17.000,- kroner hver i eiendomsskatt.

SV vil altså ta 200 mill. mer enn oss andre fra kommunens innbyggere, slik at de nå snart kan komme opp og skryte av hva de skal bruke innbyggernes penger til.


Men hva kan vi få til uten eiendomsskatt?
Bortsett fra å øke velferden ved å la innbyggerne beholde pengene selv.

Vi bruker allerede 2,3 milliarder offentlige kroner på å drifte kommunen, eller drøyt 50.000,- pr. innbygger.
Og i det store og hele er Tønsberg en veldrevet kommune med gode tjenester.

Av nye satsinger for 2018 vil jeg trekke frem:

 • 3,3 mill til økt pedagogtetthet i barnehagene
 • 0,4 mill til innføring av åpen barnehage
 • 1,7 mill til Leirskole
 • 0,5 mill til helsesøster, i tillegg til de 0,822 mill som ble tilført i budsjettforliket på Stortinget
 • 1,8 mill. til å øke kostøre på sykehjemmene
 • 0,3 mill. til «meråpent bibliotek»
 • 0,4 mill. til Ole III og
 • 0,5 mill. til gjennomføring av Byromsstrategien

Og på investeringssiden vil jeg spesielt trekke frem utbygging av både barneskolen og ungdomsskolen på Presterød, samt Maier Arena.
Det er også satt av midler til videre prosjektering av ny svømmehall og sykehjem på Hogsnes.

Og utover dette har jo vi i posisjonen endret litt på budsjettfremlegget.


Redusere effektiviseringskrav helse og omsorg

Rådmannen påpeker selv at det er et stramt budsjett. Spesielt innen helse og omsorg er det stor risiko for overskridelser.
Der er det bl.a. lagt inn et krav om effektivisering på 9 millioner. Dette kravet reduserer vi i vårt forslag med 5 mill.
Det er altså ingen nye tjenester. Det er for å redusere risikoen i budsjettet, og ikke minst for å gi de ansatte innen helse og omsorg anerkjennelse for jobben de gjør, og et lite pusterom i hverdagen.

Andre prioriteringer

 • 0,5 mill. Kulturskolen
 • 0,2 mill. Andel diakon i Søndre Slagen
 • 0,25 mill. Tiltak mot Barnefattigdom. Inntektsgradert betaling for SFO.

«Rådmannen anmodes om å framlegge sak for UOO tidlig 2018 med konkrete forslag til hvordan avsetningen kr 250.000 i 2018 til tiltak mot barnefattigdom,  best kan anvendes.»


IKT i skole

IKT i skolen er den største satsningen til posisjonen.
Leder i UOO, Ole Sverre Lund, vil si mer om dette etterpå.
Men denne satsingen vil gi egen PC til alle ungdomsskoleelevene i Tønsbergskolen senest til skolestart i august!
Dette er jeg stolt av å ha bidratt til.
Og det gjør at vi fremdeles kan være en av de beste skolekommunene i landet.

Rådmannen varsler i budsjettet at de med dagens rammer må se på omdisponeringer innenfor oppvekst for å investere i IKT-utstyr. Nå slipper de det.
De får en helhjertet satsing i stedet.

Og vi ønsker å følge opp dette videre i årene fremover, med å jobbe oss nedover i klassetrinnene.

Alt i alt – et godt budsjettfremlegg fra Rådmannen som vi i posisjonen har forbedret ytterligere - uten at det har gått på bekostning av ansvarligheten"!