Ellen Lian om Høyres visjoner for Tønsberg sentrum

Sentrum må være en god møteplass med et miljø som gir positive opplevelser. Det må leve! Dette slå Tønsberg Høyres Ellen Lian fast på kronikkplass i dagens Tønsbergs Blad. Ellen viser til at Tønsberg sentrum står foran endringer og fortsetter:

. Planene er mange, årsakene flere. Men felles for dem alle er at de vil berøre oss alle uavhengig om vi er innbyggere, tilreisende, næringsdrivende, offentlige ansatte eller lokalpolitikere. Interessene vil varierende. Derfor trenger vi en visjon for hvilket sentrum vi skal ha i fremtiden.

Her kan du lese hele kronikken:

https://www.tb.no/meninger/tonsberg/politikk/bilismens-tid-i-tonsberg-er-ikke-over-men-vi-kan-ikke-kjore-over-alt/o/5-76-549503