Jernbanevedtak skaper glede i Høyre

I dag sto Høyre og Ap sammen i fylkestinget om å anbefale at Nøtterøy-korridoren tas ut av planprogrammet for ny intercityløsning. Dermed ble ikke Høyre stående alene i kampen for å få Nøtterøy-korridoren ut, slik som under behandlingen frem til fylkestingsmøtet.. 

Vedtaket skaper stor glede i Tønsberg Høyre som har arbeidet for dette både på kommune- og fylkesnivå siden saken ble behandlet på medlemsmøtet sist vinter.
Her tre sentrale folkevalgte i denne sammenhengen, ordfører Petter Berg, gruppeleder i bystyret Rune Sørdalen og medlem av bystyret og fylkestinget Lene Kjølner.