Stort engasjement da nær 80 Høyre-medlemmer diskuterte ny fastlandsforbindelse på Tinghaug

Bro eller tunnel? Engasjementet var stort da medlemmene av Færder og Tønsberg Høyre i kveld diskuterte hvilken løsning som er best for den nye fastlandsforbindelse. Meningene var delte blant de nær 80 medlemmene som var møtt frem.  Men etter nær tre timers innledning og debatt kunne lederne i de to foreningene, Torbjørn Fevang og Leif Flemming Bakke, oppsummere med at salen tenderte mot tunnel.


For Høyre i de to kommunene var møtet viktig. Mange av medlemmene benyttet nemlig anledningen både til å stille spørsmål og gi uttrykk for sin mening. Tilbakemeldinger som Høyres folkevalgte i de to kommunene tar med seg inn i arbeidet med å ta den endelige beslutningen.

Avdelingsdirektør Tore Kaurin i Statens Vegvesen orienterte om de to alternativene som er på høring, mens Høyres ordførere Roar Jonstang og Petter Berg redegjorde for hva som skal vektlegges når beslutningen skal fattes før sommeren.

Møtet ble holdt i kommunestyresalen på Tinghaug, Nøtterøy.