-Overdosedødsfall kan forebygges, sa Høyres Henning Wold på torget idag

Henning Wold, leder av Utvalg for helse og omsorg, på Tønsberg torg i ettermiddag. (Foto:Høyre)

-Overdosedødsfall kan forebygges! Dette understreket Høyres Henning Wold, leder av Utvalg for helse og omsorg, i sin appell under markeringen av verdens overdosedag på torget i Tønsberg i ettermiddag. Wold talte videre om betydningen av å  redusere stigma og det skambelagte som er knyttet til det vanskelige temaet. 

Her kan du lese hans tale i sin helhet:


Kjære alle sammen!

Jeg vil først takke for invitasjonen til meg, (som leder av Utvalg for helse og omsorg i Tønsberg,) til å holde en appell under denne viktige markeringen av verdens overdosedag!

Det var Frelsesarmeen i Australia som først tok initiativ til denne årlige minnesmarkeringen. Og dagen ble etablert som et internasjonalt arrangement allerede i 2001, men det var først i 2013 at Norge deltok i markeringen. Siden da har dagen blitt et årlig, viktig arrangement som har vært viet mye offentlig oppmerksomhet.

 

Formålet med dagen er å minnes årets ofre for overdoser, og å øke den offentlige oppmerksomheten rundt narkotikadødsfall og redusere stigma og det skambelagte som er knyttet til dette. Denne dagen har stor betydning både for de som sørger over tapet av familiemedlemmer og venner og bekjente og for å spre budskapet om at overdosedødsfall kan forebygges!

Norge har et svært høyt antall overdoseofre sammenlignet med andre europeiske land. Hvert år dør ca 260 personer av overdose, og i 2015 døde hele 289 som følge av narkotikabruk. I Vestfold har vi hatt ca 16-17 overdosedødsfall i året. De fleste dødsfall skyldes heroin, morfin og metadon satt med sprøyte.

 

Det er heldigvis mange som arbeider for å redusere antall overdosedødsfall. Jeg tenker da på spesialisthelsetjenesten på Sykehuset i Vestfold, Politiet, mange frivillige og ideelle organisasjoner og selvsagt Tønsberg kommune. I kommunen, som jeg representerer, nedlegger Feltpleien, som holder til i Stoltenbergs gate 24, et stor arbeid, og de har et variert tilbud av tjenester, som vi kan lese om i dagens avis.

Jeg vil spesielt nevne det som kalles anonymt helsetilbud for rusavhengige. Målet her er å forebygge sykdom og skade, samt å gi råd og veiledning om problemstillinger som kan følge med bruk av sprøyter og narkotika. Vi kan her tenke på smittevernstiltak gjennom rent brukerutstyr med returordning og sårbehandling. Trolig vil man i år dele ut 130.000 kanyler og hvor ca 85 % blir returnert etter bruk!

  

Feltpleien tilbyr også Førstehjelpskurs hvor overdoseforebygging er i fokus. Målgruppen her er rusavhengige, ansatte og frivillige i rusomsorgen og pårørende.

Feltpleien har også vært med i et forskningsprosjekt siden 2017 for utdeling av Nalokson nesespray: Dette er et hjelpemiddel i form av en motgift til bruk mot overdoser av heroin, morfin og ulike LAR-medikamenter.

Kommunen tilbyr også Drop in, som er et tilbud for den som trenger råd og veiledning i forbindelse med sitt rusproblem. Her blir man møtt av medarbeidere som har bred erfaring fra rusfeltet.

 

Siden jeg er politiker, så har jeg også lyst til å vinkle denne appellen i politisk retning. Og det spørsmålet jeg må stille meg, er hva jeg som politiker kan gjøre for redusere antall overdoser?

Mitt parti, Høyre, har i en årrekke diskutert hva som er den beste og riktigste oppfølgingen av rusmisbrukere, og særlig hvordan vi best kan redusere antall overdosedødsfall. Og jeg mener at de rusavhengige og deres pårørende fortjener at vi snur alle steiner, som det heter, og ikke lar prinsipper stå i veien for å prøve ut nye tiltak som kan hjelpe. Og det har vi gjort, for vårt landsmøte vedtok i fjor enstemmig at:

  1. ansvaret for oppfølging av rusmisbrukere som bruker og besitter illegale rusmidler, skal overføres fra justissektoren til helsetjenesten. Tunge rusavhengige fortjener hjelp, ikke straff!

 

Det samme landsmøtet vedtok også at:

 

  1. fastleger, etter faglig vurdering, bør kunne starte behandling av rusavhengige med Subutex utenom LAR (legemiddelassistert behandling). For mange mener at LAR-systemet er for rigid. Derfor mener et flertall at det er viktig å gi fastleger, etter en faglig vurdering, mulighet til å starte behandling av rusmisbrukere med Subutex og Subuxsone utenom LAR. Slik behandling har gitt gode resultater i land som Frankrike, Tsjekkia og Portugal. I Frankrike sank for eksempel overdosetallet med 80 prosent etter at fastlegene fikk muligheten til å starte slik behandling. Flere får et bedre liv med denne behandlingen, og flere kan etter hvert komme i jobb. Men når det gjelder dette punktet, er vi ikke i mål.
  2. Det tredje punktet i vedtaket er å starte forsøk med nye skadebegrensende tiltak, som for eksempel heroinassistert behandling, som et tilbud til tunge rusmisbrukere. Heroinassistert behandling, som er et tilbud til de tyngste, mest slitne rusmisbrukerne er vel verdt å forsøke. Et slikt tilbud har vist seg å ha effekt i 11 land i Europa. Og i Sveits, som innførte dette allerede på midten av nittitallet, så man en jevn nedgang i antall overdoseofre i årene etter. Det har gitt tunge rusavhengige et mer verdig liv, og en mer stabil hverdag.

 

Regjeringen har derfor denne høsten vedtatt at det skal startes et prøveprosjekt der inntil 400 rusbrukere kan få gratis heroin (heroinassistert behandling - HAB). Det er Helsedirektoratet som skal foreslå hvilke rusmisbrukere som skal få tilbudet, og hvordan utlevering av heroin skal foregå. Et prøveprosjekt kan starte i 2020 eller 2021. Målgruppen her vil være rusavhengige som ellers er vanskelig å nå, og som ikke er en del av LAR, og som er vanskelige å behandle, ifølge helseminister Bent Høie.

Oslo kommune har allerede søkt om å få delta i forsøket. Også Bergen kommer trolig til å søke om å få delta. Vi har ikke ennå diskutert dette i Tønsberg. Disse vedtakene betyr at det er vilje til nytenkning innen narkotikapolitikken, og det gjelder ikke bare Høyre, men mange partier, og det er bra og riktig, etter min mening!

Jeg vil takke arrangørene Frelsesarmeen, Kirkens Bymisjon, Landsforeningen mot stoffmisbruk, NKS Veiledningssenter og Tønsberg kommune for denne viktige markeringen av verdens overdosedag i dag 31. august.

Og jeg vil avslutningsvis takke alle som daglig arbeider med å redusere antall overdosedødsfall, og alle som har bidratt til denne viktige markeringen med musikk, stands og appeller. Jeg vil også uttrykke min medfølelse med alle som har mistet nære familiemedlemmer og venner og bekjente i overdosedødsfall. Vi politikere skylder dere å gjøre hva vi kan for å redusere dette antallet til et minimum. For er det noe vi skal måle samfunnet på, så er det hvordan vi tar vare på dem som trenger vår felles hjelp aller mest!

Takk for oppmerksomheten!

Ha en fortsatt fin dag!