Lise Lorentzen Mandal (H) gleder seg til planleggingen av det nye svømmeanlegget i Tønsberg

Startskuddet for ny svømmehall i Tønsberg gikk denne uka! Allerede mandag orienteres de folkevalgte om planene rådmannen fremmet forleden. Høyres kulturpolitiker Lise Lorentzen Mandal er full av forventninger til at byens nye svømmeanlegg skal stå ferdig. Tirsdag møtes Utvalg for kultur, idrett og folkehelse til de første drøftelsene.


Valg av tomt skal skje i bystyret i løpet av første halvår 2018. Anlegget ventes stå ferdig i 2023. Det store spørsmålet er hvor? Målet er at svømmeanlegget blir et felles prosjekt for Tønsberg og Færder.

Endelig i gang

-Dette har vi ventet på lenge, sier Lise Lorentzen Mandal i en kommentar til Høyre. Partiets kultur- og idrettspolitiker minner om at det nye anlegget har vært på trappene i mange år. -Endelig får vi noe håndfast å jobbe med, sier Lise fornøyd til Høyre.

-Det viktige nå blir å gjøre et godt forarbeid.  Dette er et bygg som skal stå i mange, mange år. Så avgjørelsen får komme når vi kan si oss ferdig med forarbeidet. Håpet er at anlegget kan stå ferdig i 2023.

Hva betyr samarbeidet med Nøtterøy for valg av sted og anlegg?

-Tomtevalg, kommunesamarbeid og behov er avgjørende kriterier. Drift er også en veldig viktig faktor; avgjørende for valg av hvordan utformingen skal bli.  Intensjonen er at Tønsberg og Nøtterøy  skal bygge det nye svømmeanlegget sammen. Dette blir et kostbart anlegg. Et interkommunalt samarbeid generer en god del mer spillemidler, så et samarbeid med Nøtterøy kan bli avgjørende for valg av type anlegg, opplyser Lise og legger til at det nye anlegget skal bli et tilbud for alle.

Tre nye tomter

 er aktuelle for det nye svømmeanlegget. Brannstasjonstomten, alternativ plassering Stensarmen og Kaldnes vest.  Parkeringsplassen ved dagens svømmehall, ytterst på Stensarmen og Messehall B er også aktuelle. Men for de to første alternativene vil tomten vil høyst sannsynlig være båndlagt i minimum 3-5 år i forbindelse med vurdering av jernbanetrase. Og dermed antagelig ikke mulig å gjennomføre innen tidsrammen som er satt. Messeområdet er ikke aktuelt for Færder kommune   Velges messeområdet allikevel reduseres det økonomiske handlingsrommet for Tønsberg med 33%. Eventuell kostnadsbelastningen øker med 50%.

Tilbud for flest mulig

-Vi må søke å tilrettelegge for både organisert og uorganisert trening. Dette er det desidert største folkehelseanlegget vi har/kommer til å få, så her må det tilrettelegges for flest mulig brukergrupper, avslutter Lise Lorentzen Mandal. 

Her finner du saksfremlegget som skal videre til formannskap og bystyret.

 http://innsyn.v-man.no/tbg/wfinnsyn.ashx?response=journalpost_detaljer&journalpostid=2017073218&