MØT TØNSBERG HØYRES BYSTYREGRUPPE: Lene Lauritsen Kjølner

Lene Lauritsen Kjølner er en engasjert bystyrerepresentant og med på å prege Høyres standpunkter. Her forteller hun om hva hun vil med sitt politiske engasjement, og hvilken hovedutfordring hun mener Tønsberg står overfor. Lene er opptatt av byens omdømme og tydelig på hvorfor hun valgte å engasjere seg i Høyre. Bypakke Tønsberg og fastlandsforbindelsen blir etter hennes mening klart den viktigste saken i 2017.

Lene er den første bystyrerepresentanten vi presenterer. Torsdag kommer den neste, Frank Pedersen.
Les her hva hun svarer på aktuelle lokalpolitiske spørsmål og om hva hun mener om byen vår. 

• Hva er det beste med Tønsberg?
Nærhet til skjærgården, sjøfartstradisjonen, masse hyggelige mennesker, gamle trehus og grønne lunger.
• Hvordan vil du beskrive Tønsberg?
Sjø, sommerbyen, et rikt kulturliv, men også en by under press, med blant annet stor tilflytting. 
• Hva slags omdømme ønsker du at Tønsberg skal ha?
«En by det er godt å bo i, der næringsliv og gamle tradisjoner lever i en slags symbiose, med et kulturliv som er mer enn livet på bryggerestaurantene. Og hele tiden med den tanken om å ta vare på ting og tenke på miljøet og vår tradisjonelle sjøfartstradisjon».
• Hvilke hovedutfordringer står Tønsberg overfor?
«Sterke utbyggerkrefter, uten tvil. Krefter som tenker profitt framfor å ta vare på det bestående. Det bestående som ofte verdsettes høyt av både fastboende og tilreisende. Hvis det skal være godt å bo, må det også være natur rundt oss og en estetikk som minner oss om historien».
• Hvorfor engasjerte du deg i politikken? 
«Jeg har alltid vært samfunnsengasjert. Saker som fikk meg inn i politikken var gigantplanene for Støperiet, som jeg syntes var vanvittige. Heldigvis havnet vi på en flott løsning til slutt. Jeg så også med skrekk på at kommunen tillot utbygging jorder med flott matjord, noe som heldigvis har avtatt i den tiden jeg har vært med. Dessuten er jeg engasjert i kulturen, og vil gjerne ha gode vilkår for den».
• Hvorfor valgte du Høyre?
«Fordi jeg hører mest hjemme der. Politikken til Høyre er pragmatisk og fornuftig og fanger mange ulike mennesketyper. Men den er også åpen for nye forslag og er framtidsrettet. Jeg er opptatt av det selvstendige individ og at det skal lønne seg å yte noe ekstra».
• Hvilket områder av politikken er de viktigste for deg?
«Kultur, jordvern, næringsdrivendes vilkår, byplanlegging, samferdsel og estetikk». 
• Hvilken sak husker du best fra 2016?
«Åpningen av Den magiske fabrikken  Et flott, men stinkende sted».
• Hva gledet deg mest som lokalpolitiker i 2016?
«At man har såpass med fornuft at man sier blankt nei i enkelte saker, som skrinlegging av Vannmetro».
• Hva tror du blir den viktigste saken i 2017?
«Bypakke Tønsberg og fastlandsforbindelsen»

NAVN: Lene Lauritsen Kjølner
ALDER: 54
STILLING: Forfatter
HJEMSTED: Tønsberg
POLITISKE VERV: Fast plass i bystyret, formannskapet, fylkestinget og hovedutvalg for samferdsel og areal (fylket)
ANTALL ÅR I POLITIKKEN: 5, snart 6.
Medlem av Tønsberg Høyre og Høyres bystyregruppe. Men formelt er hun en uavhengig representant i bystyret etter brudd med tidligere parti.