Høyre anbefalte å ha "is i magen" når det gjelder forskrift for vannscooter, men ble nedstemt

 -Vi må ikke lage regler for noe vi bare syns , ikke liker eller tror kan være farlig.  Dette sa Høyres Ellen Lian under behandlingen om innføring av lokal forskrift om bruk av vannscooter i bystyret i kveld.  Etter en lang debatt vedtok bystyret mot stemmene til H og FrP å sende en lokal forskrift ut på høring.   

-La oss i alle fall ikke «rushe» en sak som absolutt ikke er noen hastesak.  Er det spesielle områder i Tønsberg vi ønsker å «verne» for vannscootere – ja la oss da få en godt utredet sak til høsten med gode argumenter – ikke synsing, sa Lian. 
Høyres gruppeleder Rune Sørdalen (H) la ikke skjul på at han synes saken er vanskelig. - Ser vi på kart er det ikke mye arealer igjen. I Træla er det ikke store områdene å kjøre rundt og rundt med vannscooter. Jeg tror ikke det har de store konsekvensene hvis vi har litt is i magen, sa Sørdalen før han ba om gruppemøte. 
Her er Ellen Lians innlegg:
Jeg hadde et innlegg i denne saken for en måneds tid siden vedrørende oppheving av den forskirften som den gang lå til grunn. Tønsberg Høyre sammen med Frp ble den gang nedstemt. Så opphever Stortinget den forskriften, og nå foreligger altså rådmannens forslag om å innføre ny lokal forskrift om bruk av vannscooter.
Jeg skal ikke kjede bystyret med å gjengi alle fakta-opplysninger som jeg ga for en måned siden, men jeg vil referere til litt fakta: 5000 vannscootere i Norge. Det antas i bransjen at det om 5-10 år være ca 6300 vannscootere i Norge (iht norges vannscooterforbund).
Rådmannens forslag er denne gangen at vi skal skynde oss å lage en lokal forskrift med to ukers høringsfrist. Man kan nesten tro at dette er en av de viktigste sakene bystyret skal behandle når forslaget er å ignorere vanlige frister og at dette altså er så viktig at vi bruker 14 dagers høringsfrist midt i ferien. Vi har en utrolig dyktig ordfører i Tønsberg, men i denne saken stiller jeg meg litt undrende til rådmannens forslag pkt 2: Ordfører gis fullmakt til å vedta forskriften dersom det ikke fremkommer vesentlige uttalelser i høringen. Hva er vesentlige uttalelser?
Vi har fått noen medieoppslag som viser idioter på vannscooter. Vi finner idioter bak rattet på bil, båt, segway , motorsykkel , snøscooter og også vannscooter.. Men skal vi av den grunn la det gå utover folk flest? La oss ha regler som gjør at politi kan ha mulighet til å håndheve reglene. Det enkleste vil være å bruke Lov om fritids –og småbåter, som har mange paragrafer. Tilbake til slutten av 70-tallet var det forbudt med skateboard i Norge. Med store diskusjoner ble dette lovlig i Norge på 1980-tallet.  I 2020 vil dette være en OL-gren.
For 3 år siden var det store medieoppslag og høye diskusjoner om segway og hvor farlig det var både for trafikk og mennesker.  Det har vist seg at det ikke har blitt sånn.  Vi må ikke lage regler for noe vi bare syns, ikke liker eller tror kan være farlig. La oss i alle fall ikke «rushe»  en sak som absolutt ikke er noen hastesak.  
Er det spesielle områder i Tønsberg vi ønsker å «verne» for vannscootere – ja la oss da få en godt utredet sak til høsten med gode argumenter – ikke synsing. Slik det ser ut nå, så vil ikke Nøtterøy vedta noen forskrift i år. Da må det eneste fornuftige være at vi heller ikke gjør det. Vi får da høstet erfaringer sommer i ro og mak komme frem til et omforent forslag sammen med de vi deler den fantastiske skjærgården med. Vi vil da tid til en forsvarlig prosess med en skikkelig høringsrunde, sa Lian.
Foto: Ellen Lian og Rune Sørdalen.