Anna Martin (H): Tungt når du må hjem, fordi foreldrene dine ikke kan betale for SFO

-Det er tungt å se at dine barnehagevenner ha det gøy på SFO, mens du skal hjem, fordi foreldrene dine ikke har råd til at også du kan delta på SFO.  Dette sa Høyres Anna Martin under bystyrets behandling av saken om Inntektsgraderte satser og søskenmoderasjon i barnehage og skole onsdag.

Martin uttrykte glede over at bystyret nå begynner å utrede tiltak mot barnefattigdomsbekjempelse i Tønsberg.

«Hver av oss har en eller flere hjertesaker vi brenner for. Denne saken er en av mine, fortsatte Anna Martin og ba bystyret huske saken når arbeidet med kommunalbudsjett begynner etter sommeren.»

Bystyret vedtok å vurdere tiltaket igangsatt når kommunens økonomi tillater det. Dette gjelder både SFO og åpen barnehage.Her er Anna Martins innlegg:

«Bystyret behandlet i oktober 2016 en viktig sak, «Strategiplan for barnefattigdomsbekjempelse i Tønsberg kommune.»

Det er gledelig at vi nå tar et skritt videre og begynner å utrede tiltak mot barnefattigdom som kan hjelpe oss å nå et av resultatmålene fra “Strategiplanen” hvor “Alle barn og unge er sosialt inkludert i barnehage og skole.”

Posisjonen i UOO ba rådmannen å utrede denne saken. Jeg vil takke rådmannen og hans medarbeidere for en grundig utredning slik at vi kan se på forskjellige alternativer. Alternativer som berører både de mest sårbare barna i lavinntektsfamilier og alle småbarnsfamilier i kommunen.

Barnehager i Tønsberg kommune har graderte satser og det er en mulighet for å søke om gratis plass. Når barna går over til skolen i alderen 5-6 år, mister lavinntektsfamilier rett til gratis opphold for barna. Skolen er som regel ferdig rundt kl. 12 for førsteklassinger. Det er en bratt overgang for små barn som plutselig får mye fritid. Som regel fortsetter barna fra samme barnehage videre på samme skole.

Det er tungt å se at dine barnehagevenner har det gøy på SFO, mens du skal hjem fordi foreldrene dine ikke har råd til at også du kan delta på SFO. Skolen har informasjon om slike barn og har kontakt med familier som de «arver» fra barnehager, men ikke har nok ressurser til å gi dem gratis opphold på SFO.

Vi har et fantastisk SFO-tilbud i kommunen. Frivillige aktører, idrettslag og foreninger arrangererukentlige aktiviteter for barn på SFO i regi av RAUS-prosjektet. Barna får mat og har mulighet til å gjøre lekser.

Utvalg for oppvekst og opplæring vedtok enstemmig forslaget om å legge “SFO-sak” inn i “Kommuneplanens handlingsdel for 2018-2021“, sa Anna Martin.