Tove (55): "Også stortingsvalget berører innbyggerne i deres hverdag"

 Tove har banket dører og stått på stand for Høyre siden 2001! Som alltid gleder hun seg over å møte velgerne og delta på stands og dørbank. Tove liker lokalvalg best, fordi da kan hun snakke om lokale temaer. Men nå handler det om å bidra til at Erna får fire nye år!
-Stortingsvalget berører også innbyggerne i dere hverdag. - enten det er helse, skole eller samferdsel, sier Tove.  
 

Hvorfor engasjerer du deg?

Jeg ønsker å bruke erfaringen som offentlig ansatt i mange år til samfunnsengasjement og  utvikling av kommunen/fylkeskommunen. Gjennom 16 år med politiske verv begynner jeg å få god kunnskap innen mange felt. Det gjør det lettere å se de store linjene og sammenheng med de ulike vedtakene vi gjør lokalt og i fylkestinget, sier Tove som har vært fast i bystyret siden 2003 og sittet i alle de ulike utvalgene i Tønsberg opp gjennom årene.

Hvorfor er Høyre ditt parti?

Det er kun Høyre som fører en helhetlig og ansvarlig politikk. Mine hjertesaker finner jeg igjen i Høyres politikk.

Hva er dine hjertesaker?

Jeg brenner for god helse- og kulturpolitikk. Men utrolig nok ser jeg f.eks alle våre gode planer som det viktigste verktøy for å nå Høyres gode politikk. F.eks gjennom Kommuneplanens arbeid, så sørger vi for gode boligområder som sikrer gode skoler. Kommuneplanen er også et viktig verktøy for god infrastruktur og gode trafikkårer for alt fra skoleveier og veier som et godt næringsliv er avhengig av. I fylkeskommunen jobber vi mye med spennende regionale planer, både for vikingsatsing, miljøvern, utdanning og bærekraftig arealpolitikk.  

Hva er dine viktigste saker nå?

-Reguleringsplanen for Fv303 - Hogsnesbakken. Den har jeg fulgt opp fra 1995, da jeg jobbet som samferdselskonsulent i fylkeskommunen. Og den er fortsatt aktuell. Med utviklingen av nytt sykehjem på Hogsnes og kommuneplanens forslag om boligutbygging på Firingen.    

Navn: Tove R. Kværne

Alder: 55

Bosted: Vear

Stilling: Transportkonsulent i VKT