120 sykehjemsplasser på Hogsnes for 430 millioner kroner

2 millioner kroner ble i kveld bevilget til fremtidig sykehjem på Hogsnes. Bystyret øremerket pengene til nødvendig plan- og programarbeid samt designkonkurranse. Høyres Henning Wold uttrykte stor glede over saken om det nye sykehjemmet, og kalte det et kjempeløft for kommunen.


- Vi snakker om en investering på 430 millioner kroner med 120 sykehjemsplasser. En av de største økonomiske sakene vi har hatt, understreket Henning Wold som er leder for Utvalg for helse og omsorg. Han viste til at kommunens eget finansieringsbehov ved maksimal tilskuddsbevilgning vil være 218.550.000,-  kroner. Ny sak om prosjektets totale økonomiske ramme presenteres etter juryens valg av prosjekt.

Wold advarte mot et forslag fra Ap om at et nytt sykehjem på Hogsnes ikke skal erstatte Træleborg. – -Vi kan ikke løfte mer enn vi greier, og nytt sykehjem på Hogsnes er i seg selv en så stor sak, at vi ikke kan pådra oss flere planer, sa Wold i en kommentar og minnet samtidig om at forslaget er nye toner fra Ap. -For et halvt år siden sto vi sammen om planene, sa han.

Ap’s forslag falt mot 15 stemmer.