Har du forslag til listekandidater ved kommunevalget 2019?

Nominasjonskomiteens medlemmer samlet til sitt første møte etter sommerferien. F.v. Svein Konrad Rui, Marit Haukom, Ellen Gjerpe Hansen, leder, Georg Gran, Mikkel Bakke og Ivar Haagaas. Jens Christian Mikkelsen var ikke tilstede da bildet ble tatt. (Foto: Høyre)

Kjenner du noen som som har lyst til å stå på Høyres kommunevalgliste i Tønsberg/Re neste år? Eller har du lyst selv? Da er tiden inne for å informere nominasjonskomiteen vår. Fristen for forslag er 1. september.

15. november skal Høyres medlemmer i Tønsberg/Re Høyre velge kandidatene vi skal vinne valget med i september 2019. I juni nominerte medlemmene vår ordførerkandidat, Lise L. Mandal. Nå er nominasjonskomiteen i gang med å sette sammen forslaget til de resterende 39 plassene på kommunevalglisten. Men det er fortsatt tid til å komme med forslag på kandidater.

Nominasjonskomiteen som ledes av Ellen Gjerpe Hansen fra Re, ønsker et bredest mulig engasjement blant medlemmene. Dette er deres mulighet for virkelig å påvirke valget av dem som skal representere Høyre i kommende fireårsperiode i nye Tønsberg kommunestyre. De som skal være med på å utforme politikken i den nye storkommunen.

I den forbindelse ønsker nominasjonskomiteen forslag på kandidater i alle stemmeberettigede aldersgrupper, kvinner og menn med god fordeling på de ulike valgkretsene i Re og Tønsberg. Vi ønsker oss både erfarne og nye kandidater. Det viktigste er at kandidatene er engasjert i hvordan vi kan utvikle den nye storkommunen Tønsberg, og har lyst til å bidra.

Forslag på navn sendes til komiteens leder: Ellen Gjerpe Hansen ehgjerpe@online.no innen 1.september 2018.