Høyre positive til veileder om fortetting i Tønsberg

Høyres bystyrerepresentant Ida Sakshaug (Foto.MGM)

 

-For Høyre er det viktig å styre fortettingen i kommunen på en måte som gir gode bokvaliteter, som skaper større trygghet og forutsigbarhet for innbyggerne, utbyggere, saksbehandlere og politikere. Dette sa Ida Sakshaug (H) i bystyret i kveld i forbindelse med annen gangs behandling av kommuneplanens arealdel.Samtidig minnet Sakshaug om hvor heldige vi er i Tønsberg som har vekst i innbyggertallet og at det er høy aktivitet i byggebransjen i kommunen vår.

Sakshaug minnet forøvrig om at revidering av Kommuneplanen skal ut på høring i høst.

-   Vi er spente på innspill til saken og endelig behandling i bystyret., sa Ida Sakshaug som understreket at Høyre er positive til at det utarbeides en veileder ,«Slik skal vi bygge og bo i Tønsberg».  som handler om fortettingsstrategi, sa Sakshaug.