Lene L. Kjølner uttrykte bekymring om stengningen av Jernbanegaten ble gjort permament

Tønsberg bystyre besluttet i kveld at forsøksperioden med stengning av Jernbanegaten, blir videreført til gatebruksplanen iverksettes. Lene Lauritsen Kjølner (UA/H) uttrykte bekymring for å gjøre stengningen permanent. -Jeg tror vi kommer til å få trafikkproblemer vi muligens ikke helt ser konsekvensene av, sa hun. Her er hennes innlegg:


 

 

-I saken står det: «Det vil være behov for Jernbanegaten til kollektiv inntil ny gateterminal blir etablert i sentrum.» Det er nettopp denne setning som bidro til forslaget. Det skal etableres ny terminal som ikke involverer Jernbanegaten. Nettopp derfor bør ikke tiltaket gjøres permanent.

 

 Det står i saken at bussene har fått bedre fremkommelighet. Det har de sikkert. Men det gjelder ikke den vanlige trafikken. Biler stanger i kø titt og ofte, og det har blitt merkbart verre etter at det ene feltet i Halvdan Wilhelmsens alle og Jernbanegaten ble stengt. Folk er frustrerte, og det fungerer dårlig. Det skal også være et næringsliv i byen vår, og de skal ha kunder for å overleve. De er også avhengig av en smidig trafikkavvikling.

 

Hvis det blir som blant annet Bane Nor insisterer på, så skal vi ha stasjon i sentrum. Mange kjører eller blir kjørt- de fleste jeg kjenner sykler ikke med trillekoffert- og kollektivtilbudene er rett og slett ikke gode nok til at det fungerer å ta buss til og fra. Det er et tidsspørsmål i en travel hverdag.

 

Da må jeg også inn på stenging av Halvdan Wilhelmsens alle til å gjelde kun kollektiv. Kommer man f.eks fra Husvik- må man ta Slagenveien eller Farmannsveien hvis man skal kjøre bil. Jeg vedder mye på at det blir køer på disse veiene. I mitt hode er ikke verken køer eller lengre reisevei spesielt miljøvennlig. Og hva er egentlig så veldig galt med å kjøre bil- enkelte er til og med nødt til det- når vi ser alternative drivstoff og el storme fram på markedet?

 

Det blir mindre personbiltrafikk til sykehuset sies det. Ja, men det er ikke alle som skal dit. Trafikken må reduseres for å fremme bedre fremkommelighet. Jo, men vi blir stadig flere. Og mange av oss kjører bil.

 

Derfor er jeg litt bekymret over å legge all kollektiv til Halfdan Wilhelmsens alle- for jeg tror vi kommer til å få trafikkproblemer vi muligens ikke helt ser konsekvensene av. Hvis man i tillegg skulle velge å stenge Nedre Langgate og kjøre all trafikk gjennom Stoltenbergsgate- før ny fastlandsforbindelse er på plass- så har man nesten skapt en fremtidig trafikkrise i byen, sa hun.

 

 Tønsberg kommune stengte i 2016, som en forsøksordning, Jernbanegaten for annen trafikk en buss og taxi. Hensikten var å bedre framkommeligheten for busstrafikken.Rådmannen anbefaler at ordningen gjøres permanent sammen med kollektivfelt i Halfdan Wilhelmsens allé. Men bystyret vedtok altså ikke dette.