Ordførerkandidat Lise L. Mandals oppdagelsesferd i nye Tønsberg er kommet til hjemmekretsen Eik

F.v. ordførerkandidat Lise L. Mandal, Tor Vinje-Christensen, Johanne Archer, Anita Archer, tok Jan Jørg Kirsebom, Carina Rambo og Robert Mandal.

Hva er man opptatt av på Eik?  Dette ville Høyres ordførerkandidat Lise Lorentzen Mandal finne ut. Så, sist søndag, dro hun på opplevelsestur i hjemmekretsen sin, sammen med fire andre listekandidater fra Eik, ektemannen Robert og andre medlemmer av Høyre. 

De fire er: Kandidat nr. 5: Johanne Archer, nr. 19: Anita Archer, nr. 32: Tor Vinje-Christensen og nr. 39: Carina Rambo.


Rundturen startet i paviljongen på Messeområdet hvor Petter Lyng fortalte om utvikling av området, og hva de tenker om fremtiden. Tønsberg Messa har 50 års jubileum i år. Den har vært driftet av frivilligheten, og har gitt over 200 millioner tilbake til lag og foreninger i løpet av de årene de har holdt på.

I dag har det blitt en massiv idrettspark og folkehelse område. Det er mange idretter som holder til i området nå. Ishockey, kunstløp, lengdeløp, turn, friidrett, bryting, boksing, klatring, vektløfting, tennes, bocha og freesbee-golf. I tillegg er det turstier og dammer som blir badeplasser om sommeren. Tønsberg kommune har også anlagt hundepark på området. For noen år tilbake ble skøyte-stadioen døpt om til Maier Arena. Den skal nå, sammen med ishallen. rustes opp og dermed bli bedre enn noen sinne. Maier Arena er sammen med svømmehallen et av de største folkehelseanleggene vi har. Noen drømmer for fremtiden er at det skal bli et svømmeanlegg på området samt at det kan bygges et sportell der.

Både Tønsbergs Turnforening og Tønsberg Kammeratene har klubbhus på området.

 Eik IF

Veien gikk videre til Eik Idrettshall og banene der. Vidar Bekkoset og Catarina Schlutter-Henrichsen fra Eik IF orienterte. Eik er en typisk breddeklubb. Eik er den andre klubben i Norge som har blitt kvalifisert som kvalitetsklubb trinn 2. Det betyr at de har god kvalitet på drift, økonomi, trenere, tilbud osv. De har egne baner, både kunstgress og naturgress.

Hver tirsdag har de en «seniorgjeng» som holder anlegget og klubbhuset i orden og måker snø på vinteren sånn at banene kan brukes hele året. Klubben er i stadig vekst, og de trenger nå å bygge ut med en bane til. Til det trenger de ny tomt på østsiden av dagens baner.

Eik har satset sterkt på jenter de siste årene og har i dag et damelag i 2. divisjon. I tillegg har de et Unified-lag (for psykisk utviklingshemmede), et stjernelag (psykisk utviklingshemmede barn), de har også et samarbeid med Frelsesarmeen om deres Gatefotball prosjekt. Frelsesarmeen trener på banene til Eik, og ønsker i samarbeid å få til en gatefotballbane på Eik.

Kirkene på Eik

Ved Eik kirke og speiderhuset tok Jan Jørg Kirsebom imot Lise og følget hennes. I alt er det tre kirker som tilhører Eik: Eik kirke, Slagen kirke og Granly kirke. Eik kirke er en arbeidskirke som ble bygget på slutten av 80 tallet. Kirken ble oppført med bakgrunn i frivilligheten. Da kommune ikke prioriterte dette bygget, sto en sterk dugnadsgjeng på Eik klar.

Jan Jørg Kirsebom var en sterk bidragsyter i den forbindelsen og sammen med bl.a. sognepresten Harald Vinje-Christensen klarte han å få realisert byggingen av Eik Kirke. På stedet der kirken ligger nå, ble det tidligere avholdt utegudstjenester.

Speiderhuset

Speiderhuset på Eik, ble også bygget på dugnad av Eiks sterke speiderbevegelse. Til og med kloakktilknytningen ble gjort på dugnad. Det var spesielt Kenneth Skarpås og Øyvind Jensen som sammen med Jan Jørg Kirsebom fikk opp aktiviteten og dugnadsånden blant speiderne på Eik.

Skoler

På Eik ligger det en barneskole, en ungdomsskole og en videregående skole i regi av kommunen og fylkeskommunen. I tillegg holder privatskolen Granly Skole, som er en 1-10 skole, til på Eik. Og for noen år siden ble Wang Videregående og Wang Ung etablert i de gamle lokalene til Eik Lærerhøgskole.

Kulturminner

Det er flere kulturminner på Eik, bla graver fra jernalder og flere tingsteder, men det aller største kulturminnet er nok Oseberghaugen.

-Det er viktig at vi alle er med og bidrar til å ta vare på alle våre unike kulturminner i nærmiljøet, understreker Lise.