Høyres Jonassen med advarende pekefinger under budsjettbehandlingen i Re

Kommunestyrerepresentant Øyvind Jonassen (H), Re. Han er Tønsberg/Re Høyres andrekandidat på kommunevalglisten for nye Tønsberg 2019.

-Den situasjonen Re kommune står i, den er vi ene og alene ansvarlig for selv. Forslaget i budsjettet om 8 millioner til ungdomshus, og nå over 71 millioner til tomtekjøp på Revetal har påført oss ca. 1,2 millioner kroner bare til renteutgiftene pr år. I tillegg skal det betales 2 millioner i året i 40 år frem i tid i avdrag. Dette beløpet er for neste år omtrent det samme beløpet vi skal kutte i pleie og omsorg.»


Dette sa en bekymret Øyvind Jonassen (H) da Re kommunestyre nylig behandlet forslaget til budsjett for 2019. – Budsjettet er stramt, og det inneholder mye usikkerhet. En fellesnevner er at man i liten grad tar en konservativ tilnærming til usikkerheten, men skyver den ut i tid, sa Jonassen og fortsatte:

-Det er ikke sånn at det er forskjellige penger som går til å betale for tjenestenivået til de som trenger det mest, eller å betale for renteutgifter og avdrag på mer eller mindre fornuftige investeringer

Høyres 2. kandidat på kommunevalglisten til nye Tønsberg kommune, Øyvind Jonassen, advarte videre mot å tro på forklaringene til enkelte i ReAvisa om årsakene til flere av de upopulære beslutningene som må tas. - Det blir pekt på sammenslåingen med Tønsberg som grunnlaget for at vi må kutte, og endre prissettingen på flere av våre tjenester. Dette er et spor som ikke er særlig faktabasert, sa Jonassen og viste til rådmannens opplysninger om at sammenslåingen har styrket budsjettet med ca. 6 millioner kroner fra staten.

 -Det vil si at alternativet i dag ville vært ytterligere kutt på ca. 6 millioner dersom vi ikke hadde fattet beslutningen om å gå inn i Nye Tønsberg, sa Jonassen som varslet at Høyres gruppe ikke finner det økonomisk ansvarlig nå å påføre kommunens ytterligere kostnader til et nytt ungdomshus.

Tove Øygarden, Høyres gruppeleder fulgte opp med begrunnelsen for hvorfor partiet ikke kunne støtte ungdomshus nå.

-Også i Høyre forstår vi at ungdommen gjerne vil ha dette huset. Sier vi ja til dette, påfører vi kommunen utgifter vi ikke har økonomi til å bære. Vi har allerede lagt til rette for Re-ungdommen på den nye ungdomsskolen og det nye biblioteket. Det nye ungdomshuset vil komme til å koste minst 24 millioner kroner. Selv om vårt bidrag muligens ikke vil bli mer 1/3, kommer  driftsutgifter i tillegg. Hvordan skal dette dekkes inn, spør Tove Øygarden som ønsket at et ungdomshus kan utredes sammen med Tønsberg kommune. Høyres forslag falt mot åtte stemmer.

Her er Øyvind Jonassens budsjettinnlegg i sin helhet: