Tønsberg Høyre sier et rungende ja til Olsgård sykehjem

Høyres medlemmer i Utvalg for helse og omsorg, Aksel Haraldsen, t.v., Henning Wold, leder, og Kirsti N. Søyland.

Denne uken skal valg av tomt opp i Utvalg for helse og omsorg. Vi skal velge plassering av det som i hovedsak skal erstatte plassene vi i dag kjøper ved Maribu og Marie Treschow.  Høyre kommer til å si et rungende ja til tomten på Olsgård. Rett og slett fordi det er det beste alternativet.

Det er vel når det kreative forenes med viljen til å finne løsninger, at det beste kan skje?   Og når mange blir tatt med på råd i viktige saker, får vi belyst både muligheter og ulemper!

Dette er hva Høyre legger vekt på i vår prioritering:

 • gi eldre som skal bo på sykehjemmet den beste tomten med kort vei til det meste!
  Med handlesentrum og kollektivtrafikk, med nærhet til barnehage og skole og derved også økte muligheter for kunne få til flere aktiviteter og opplevelser for eldre.  Med lett atkomst for besøkende og en sentralt beliggende arbeidsplass for ansatte
 • beholde kunstnermiljøet i nærheten, og gi eldre mulighet til å oppleve kunst
  med vakre figurer, bilder, malerier, keramikk,  film, teater og vakre farger i skjønn forening.
  Både for kunstnere og eldre vil dette gi en gjensidig positiv opplevelse
 • bevare husmorskolebygget fra 1935
  både av miljømessige årsaker når vi unngår å rive, men også fordi det har en historisk verdi i seg selv

Vi har vel alle sett eksempler på sykehjem plassert ved siden av en kirkegård, med navn med «Sol» i seg, plassert på «utsida».  Hvem vil vel egentlig bo slik?  Plassering ved kirkegård har vi heldigvis ikke i vår kommune, men vi har eksempler på at sykehjem ligger mer perifert.

Vi er opptatt av at sykehjem skal bidra til et løft også for lokalsamfunnet, og at vi legger sykehjem mye mer sentralt og midt i «der hvor livet leves».  Olsgård blir et godt eksempel på det. Hogsnes sykehjem er et annet eksempel hvor sykehjemmet vil bidra til å styrke sentrumsfunksjoner for det nye lokalsamfunnet, og ha blant annet åpen kafé som innbyggerne i dag mangler.  Det vil sørge for mer liv inn i sykehjemmet, fordi det åpnes opp for andre enn de som bor der.

 

De fleste av oss håper vel på å bli gamle? Samtidig er vi kanskje også litt engstelige for å bli syke og ikke klare oss selv? Da er valgene vi gjør for tilbudet til fremtidens eldre særs viktige. Et sykehjem er beregnet for dem som ikke lenger kan bo hjemme og som trenger omfattende pleie, tett omsorg, og tilsyn med tilpasset aktivitet.  Når vi i Tønsberg Høyre jobber med vårt nye program, tenker vi helhetlig og retningsgivende på hvordan vi i Tønsberg i størst mulig grad kan leve hele livet med å ta egne valg og kjenne mestring, mening og livsglede.

 

Og alt koster heller ikke penger! Å legge til rette for menneskelig kontakt og aktivitet kan vi få til på andre måter.  Å legge til rette for planlagte aktiviteter i et livsgledeperspektiv kan vi også få til ved å styrke frivilligheten. Å få oppholde seg i en vakker hage, oppleve ekte kunst og stimulerende farger i lokalhistoriske omgivelser er noe av det som kan gi ekstra glede på Olsgård.

 

Vi i Tønsberg Høyre er stolt av at vi fikk igjennom at to alternativer skulle utredes i stedet for kun tomten ved Gymes vei (som lå noe mer perifert), samt at innbyggere skulle tas med på råd.  For oss var Olsgårdtomten den som i utgangspunktet syntes å ivareta våre krav og ønsker aller best. Vi løftet derfor saken først i Utvalg for helse og omsorg i oktober, og deretter rullet ballen videre via ordfører Petter Berg i formannskapet og helt frem til bystyret i november.

I løpet av denne prosessen er det grunn til å takke både for medvirkning av innbyggere i åpent møte før jul i Slagen samfunnshus, og ikke minst kunstnerne i Atelierfellesskapet på Olsgård! De var raske i vendingen og laget skisser og viste oss at det er plass til nytt sykehjem på samme tomt som «husmorskolebygget», og de laget skisser til hvor vakkert det kunne bli med fremtidige hager og tun.  Dette er innbyggermedvirkning i praksis.  Bedre kan det ikke gjøres J

 

Så vet vi at det gjenstår mye å utrede før drømmer og visjoner kan virkeliggjøres, men valget av tomt er nå prioritet nummer 1 – og der er vi trygge på at valget vi kommer til å gå for, er Olsgårdtomten!