Næringslivsrepresentanter i Vestfold: -Det siste vi trenger er 15 milliarder i økte skatter for både næringsliv, vanlige folk og pensjonister i Vestfold

-Økte skatter vil være katastrofalt for arbeidsplassene i Vestfold.
Slik lyder den klare beskjeden fra næringslivet i Vestfold til stortingskandidatene Kårstein Eidem Løvaas og Lene Westgaard-Halle.De to møtte nylig næringslivsrepresentantene i Larvik. Der fikk de vite at flere Vestfold-bedrifter etter en tøff tid er i ferd med å reise seg igjen.
-Det siste vi trenger er 15 milliarder i økte skatter for både næringsliv, vanlige folk og pensjonister i Vestfold, understreket representantene for Vestfolds næringsliv.

Løvaas og Westgaard-Halle er enige. I perioden Høyre har sittet i regjering er skattene for alle kuttet med rundt 20 milliarder kroner. Det betyr at en gjennomsnittlig innbygger i Vestfold har fått beholde 8000 kroner mer av egne penger. Samtidig har statens inntekter fra de samme skattene økt med 65 milliarder kroner.
- Dette viser at det ikke er noen motsetning mellom det å la folk beholde mer av sine egne inntekter, samtidig som vi bygger mer vei, satser på tryggere omsorg og sykehjem, sikrer økt kvalitet i skolen, bygger sykehus og styrker forsvaret, sier Lene Westgaard-Halle.
- Vi trenger flere jobber som bidrar til statsbudsjettet, ikke flere
som lever av statsbudsjettet, sier Kårtsein Eidem Løvaas.
Kårstein og Lene har tre saker de vil løfte i perioden som kommer for å skape flere jobber:
1. Gjøre Norge til Europas beste gründerland, gjennom å forenkle for 15 milliarder, senke skatten for investeringer i norske jobber og ved å bedre de sosiale ordningene for gründere
2. Få flere unge ut i jobb, gjennom å garantere at alle unge sosialhjelpsmottakere skal ha rett og plikt til aktivitet og å gi alle unge under 30 år et arbeidsrettet tilbud
3. Få varer og mennesker raskere frem i hele landet ved å bruke 1000 milliarder på vei og bane.
Foto: Faksimile av oppslaget i Østlandsposten på næringslivsmøtet til Vestfold Høyres toppkandidater ved stortingsvalget 2017.