Gruppeleder R. Sørdalen (H) frykter ikke politikerforakt, men trafikkaos hvis N. Langgate stenges før et alternativ er klart

Gruppeleder Rune Sørdalen (H) frykter ikke politikerforakt, men trafikkaos og sterkt redusert fremkommelighet til og fra Nøtterøy og Tjøme hvis N. Langgate stenges før et alternativ er klart. -Det kan vi ikke være med på fastslår han i en samtale med Tønsberg Høyre etter et stort oppslag i Tønsbergs Blad om saken nylig.

Sørdalen minner forøvrig om betydningen av å realisere Bypakke Tønsberg i nært samarbeid med  nabokommunene, Nøtterøy og Tjøme. -Hittil har gjennomføringen av Bypakken vært basert på et solid politisk flertall i de berørte kommunene, dette er det fortsatt et mål å videreføre, sier han.


Selv om det fortsatt er sommerferie finner gruppeleder Sørdalen det nødvendig å utdype en del politiske spørsmål overfor Høyre  etter oppslaget i Tønsbergs Blad om saken forleden. I artikkelen fremsettes det flere påstander fra Aps gruppeleder Per Martin Aamodt. Disse tilbakeviser og utdyper Sørdalen i dette intervjuet. https://www.tb.no/nyheter/tonsberg/bypakke-tonsberg-regionen/hoyre-vil-stenge-nedre-langgate-om-sju-ar-men-ap-vil-skru-opp-farta/s/5-76-603909

Bakgrunnen for avisartikkelen er at Tønsberg står foran store endringer i trafikkmønsteret. Bystyret er enige om både mål og midler for de nødvendige omlegningene. Men når det kommer til rekkefølgen på tiltakene, er Høyre og Ap  uenige. Først og fremst om når Nedre Langgate skal stenges for gjennomgangstrafikk. 

Hva er det Høyre frykter gruppeleder Rune Sørdalen om denne gaten stenges før fastlandsforbindelsen er på plass?        

-Vår største bekymring er rett og slett trafikkaos og sterkt redusert fremkommeligheten til og fra Nøtterøy og Tjøme hvis vi stenger N. Langgate før vi har et alternativ klart. Det kan vi ikke være med på.  Alle som har kjørt Stoltenbergsgate på morgen og ettermiddag vet at du kan bruke opp til en halv time gjennom byen, spesielt når jernbanebommene er hyppig nede og køen står gjennom Hvalenkrysset.
Det vil selvfølgelig hjelpe noe når vi får på plass en løsning i Presterødbakken. Da vil det bli lettere å kjøre ringveien til og fra Nøtterøy, men det er ikke realistisk å tro at vi skal presse de to tetteste trafikkstrømmene gjennom den samme rundkjøringen på Kilen.

I følge Ap's gruppeleder Aamodt innebærer Høyres standpunkt at ikke noe blir gjort på hele syv år. Kan byen leve med dette? Ikke minst sett i forhold til kommunens klimamål.

-Det er ikke riktig at vi ikke vil gjøre noe på syv år. Vi kan gjøre veldig mye selv om vi ikke stenger
N. Langgate før fastlandsforbindelsen er på plass.  Det eneste jeg ser at vi ikke får gjort, er å lage sykkelstier i N. Langgate, ellers ser jeg ikke at dette vil stoppe noen andre planer.
Selvfølgelig vil Høyre gjerne få realisert de gode planene vi har for byen vår så raskt som mulig, også sykkelstier i N. Langgate. Men folk skal faktisk bo her i tiden frem til vi har fastlandsforbindelsen på plass. Da er det viktig at vi ikke bare gjør de riktige tingene, men at vi også gjør de i riktig rekkefølge slik at folk ikke opplever større negative konsekvenser enn nødvendig i hverdagen sin.

Målet i veipakken er at biltrafikken til og fra Tønsberg ikke skal øke. Selv uten en økning i trafikken vil det ikke være forsvarlig å stenge N. Langgate.

Dette er setningen som vekker strid i bystyret og hvor H og Ap går hver sin vei: «Det er også ønskelig å finne ut om man kan stenge Nedre Langgate før ny fastlandsforbindelse er på plass. Dette må utredes nærmere».

Hvorfor vil ikke Høyre utrede mulighetene? Hva er det dere frykter?

-Vi frykter ikke en utredning. Vi ser bare at det ikke er gjennomførbart å stenge N. Langgate før fastlandsforbindelsen er på plass. Da er det ikke noe poeng å utrede dette.
Det er heller ikke noen vits i å skape unødig frykt og usikkerhet for dette, spesielt på Nøtterøy og Tjøme.

Mener Høyre dermed at bystyreflertallet med Ap i spissen er mer opptatt av å vise politisk handlekraft enn å sikre byen trafikkløsninger som fungerer i den praktiske hverdagen?

-Foreløpig har vi jo bare sendt gatebruksplanen på høring, så vi skal ikke forskuttere at flertallet i bystyret ønsker å utrede en snarlig stengning av N. Langgate. Men hvis det blir resultatet også i den endelige behandlingen til høsten, så er svaret absolutt JA.

I følge TB frykter Aps gruppeleder Aamodt at innbyggerne mister respekten for politiske beslutninger om man venter i så mange år med iverksetting? Hva mener du og Høyre om det?

-Hvis AP mener det er viktigere med rask gjennomføring enn fornuftig gjennomføring, så får det stå for deres regning. Jeg er ikke i tvil om at folk har mer respekt for kloke beslutninger selv om det tar litt tid å få satt de ut i live.  For øvrig heter planen vi skal styre etter "Gatebruksplan 2024" . Hvordan Aamodt og Ap kan få en gjennomføring i 2024 til å bli et slags svik mot velgerne, er for meg en gåte. Allerede i navnet på planen fremgår det at vi arbeider langsiktig.  Jeg tror derfor ikke at folk mister respekt for politiske beslutninger hvis stengningen iverksettes i 2024.

Er den politiske situasjonen om rekkefølgen helt fastlåst?

-Foreløpig har vi bare sendt gatebruksplanen på høring, og den skal endelig vedtas til høsten.
Jeg velger å tro at noen av de partiene som ønsket å utrede dette vil ta til fornuft, og ser at vi ikke kan skape så mye unødvendig usikkerhet og kaos. For å få til det, er det viktig at alle som har mulighet prøver å påvirke «sine» partier så godt de kan.

Gruppeleder Rune Sørdalen er også opptatt av nabokommunene Nøtterøy og Tjøme i denne saken og sier:

-Det er også et mål for oss å gjennomføre Bypakke Tønsberg i nært samarbeid med våre nabokommuner, Nøtterøy og Tjøme. Hittil har gjennomføringen av Bypakken vært basert på et solid politisk flertall i de berørte kommunene, dette er det fortsatt et mål å videreføre.

Det største målet i første omgang er å bli enige om en ny fastlandsforbindelse. Når Statens Vegvesen legger fram sin anbefaling i høst, er vi nærmere målet om en ny forbindelse nord-syd enn noen gang før. Alle krefter bør derfor nå konsentreres om å få på plass en løsning etter nærmere ti år med utredninger, understreker Rune Sørdalen.