Tønsberg/Re Høyres kampanjegruppe gleder seg til valgkampen i 2019

Tønsberg/Re Høyres kampanjegruppe. Bak f.v. styremedlem Lena Fahre, lokalforeningsleder Leif Flemmig Bakke, bystyremedlem Henning Wold, 1. nestleder Marit Haukom, kampanjeleder Kirsti N. Søyland og Fredrik Ryen fra mediagruppa. Foran f.v: Ivar Haagaas, Senior Høyre, ordførerkandidat Lise L. Mandal og styremedlem Lars Sollie. Følgende var ikke tilstede da bildet ble tatt: Johanne Archer, Unge Høyre, styremedlem Anita Kristiansen, Mathias Willassen Hansen, mediagruppa og 2. nestleder Anna N. Martin,

Tønsberg/Re Høyre er i full gang med planleggingen av valgkampen 2019.  I går møttes kampanjegruppa for idemyldring. En optimistisk leder, Kirsti N. Søyland, gleder seg til det spennende valgåret som venter.

- Vi går inn i valgkampen med en optimistisk og energisk gjeng, og gleder oss til nye muligheter i 2019, forteller Kirsti. Hun ser frem til at partiet kan presentere ordførerkandidat Lise L. Mandal sammen med alle de andre listekandidatene. Det skjer i november. I mars skal medlemmene vedta programmet.


Møter med innbyggerne i nye Tønsberg står øverst på kampanjelederens arbeidsplan. Møter for innspill til saker folk er opptatt av, og spørsmål de ønsker svar på.  -Vi skal være lette å finne på stands, på bedriftsbesøk og i nabolaget, og vi håper å treffe mange velgere i ulike settinger!  På den måten får vi viktig input til egen politikk og lokale saker, samtidig som innbyggerne blir kjent med oss, sier Kirsti som også lover at velgerne også skal få se et aktivt Høyre på sosiale medier.

Tønsberg/Re Høyres kampanjegruppe består av følgende medlemmer:

Leder, Kirsti N. Søyland, ordførerkandidat Lise L. Mandal, leder av Tønsberg/Re Høyre Leif Flemming Bakke, 1. nestleder og nettredaktør Marit Haukom, 2. nestleder Anna N. Martin, bystyremedlem Henning Wold, styremedlemmene Lars Sollie, Anita Kristiansen og Lena Fahre, Ivar Haagaas, Senior Høyre, Johanne Archer, Unge Høyre samt Fredrik Ryen og Mathias Willassen Hansen fra Høyres mediagruppe.