Rusfrie møteplasser for ungdom i sentrum et satsningsområde for Høyre

Prosjektleder for Fellesverket Huset på Hjørnet, Helena Bisgaard, t.h. sammen med Høyre-representantene utvalgsleder Ole Sverre Lund, PU-medlem Thomas Berntsen og ordførerkandidat Lise L. Mandal. Bentsen er frivillig leder i Fellesverket.

Rusfrie møteplasser for ungdom er et viktig tiltak for å sikre gode oppvekstvilkår i Tønsberg kommune. Dette mener Høyres ordførerkandidat Lise L. Mandal som sammen med sin bystyrekollega Ole Sverre Lund i går besøkte Fellesverket Huset på Hjørnet. Et tiltak i regi av Tønsberg Røde Kors som siden 2016 har drevet møteplass og aktivitetshus for ungdom midt i Tønsberg sentrum.Under besøket ble de begge bedre kjent med frivillige og ungdom. Nå ønsker de å løfte frem rusfrie møteplasser for ungdom i sentrum som et satsningsområde for Høyre.  

Oppvekstvilkår for barn og unge er et viktig satsningsområde for Høyre. Derfor brukte både Lise L. Mandal og Ole Sverre Lund tid på et besøk til Røde Kors tiltaket Fellesverket Huset på Hjørnet. Under besøket fikk de diskutert med Helena Bisgaard, prosjektleder for Fellesverket, og Thomas Berntsen, frivillig leder ved tiltaket, viktigheten av gode rusfrie møteplasser for ungdom i sentrumsområdet og hvordan disse gir mange positive effekter for området. Thomas er forøvrig medlem av Politisk Utvalg i Tønsberg/Re Høyre.

Møteplass for ungdom

Helena og Thomas kunne fortelle at siden oppstart i 2016 hadde de hatt over 800 individuelle brukere innom Fellesverket Huset på Hjørnet. Hittil i år har det vært over 1500 registrerte besøk. De vektla at tiltaket er hovedsakelig drevet av frivillig innsats bestående av over 40 frivillige som gir av sin egen tid for å kunne holde tiltaket åpent fire dager i uken. I tillegg er det 1,3 lønnet  årsverk. 

Arbeidstrening

Helena informerte om at tiltaket driver med arbeidstrening for unge voksne på dagtid, og på kveldstid mellom 15.00 og 20.00 er det en møteplass og aktivitetshus for ungdom i alderen 13 til 25 år, og som også tilbyr leksehjelp en kveld i uken. Det kom også frem at tiltaket har mange unge med innvandringsbakgrunn som benytter seg av stedet, deriblant mindreårige enslige flyktninger, noe som gjør at de også gjør en god innsats for integrering av våre nye landsmenn.

Den viktige frivilligheten

Både Ole Sverre og Lise mener det er viktig at kommunen anerkjenner det viktige arbeidet som frivilligheten i Tønsberg gjør. Begge var enige i at det også er viktig for kommunen å benytte seg av de ressurser som frivilligheten utgjør i stedet for å bruke budsjettressurser på å bygge opp nye tiltak som overlapper eller faller i direkte konkurranse med dem som allerede eksisterer gjennom frivilligheten. Det ble også nevnt at et bedre samarbeid mellom kommunens egne tiltak og frivillige tiltak som Røde Kors sitt Fellesverket Huset på Hjørnet kan skape positive synergi-effekter i lokalsamfunnet gjennom at de ulike tiltakene kan nå ut til hverandres brukergrupper. Her ble blant annet kommunens egne tiltak som Ungdomskontoret og Utekontakten nevnt, og også helsestasjon og Familiehuset.

Fellesverket til bystyret

Ole Sverre som er leder for Utvalg for oppvekst og opplæring i Tønsberg, uttalte at han ville ta med seg den nyervervede kunnskapen om Fellesverket Huset på Hjørnet tilbake til bystyret for videre diskusjon. Og viste i den sammenheng til at det eksisterer tverrpolitisk enighet om at slike tiltak er et viktig satsningsområde for kommunen.