Gruppeleder Rune Sørdalen (H) (47): "Lagånden er det viktigste"

  Hvem er han egentlig, Høyres gruppeleder for Tønsberg bystyre? Hvilke verdier bygger han sitt lederskap på? Og, når føler han at han har Iykkes?
En travel kalender til tross har Rune funnet tid til å snakke med oss om tillitsvervet sitt. Som gruppeleder for det største posisjonspartiet i bystyret, står oppgavene i kø. 

Smilet er aldri langt unna når den lune og lavmælte Tønsberg-gutten forteller om sitt politiske virke. Det omfatter slett ikke bare de ti andre partikollegene som fikk fast plass i bystyret etter siste valg.

Kontakten med den fremste av dem, ordfører Petter Berg (H) er tett og nær, likeså med lederen av Tønsberg Høyre, Leif Flemming Bakke. En av Runes viktigste oppgaver er å knytte de ulike delene av partiet sammen, være limet mellom partiorganisasjonen og Høyres folkevalgte samt med de øvrige partiene i posisjonen. Og hele tiden har han omdømmet til Tønsberg og Høyre i tankene.

«Det er kommunen -innbyggerne - og partiet vi arbeider for», minner han oss om, familiemannen og daglig leder for Oseberg Solutions AS i Tønsberg.

Trivsel og trygghet er nøkkelverdier når Rune snakker om bystyregruppa til Tønsberg Høyre. At stemningen er positiv og medlemmene trives. Han roser bystyregruppa for gode rutiner og at medlemmene er godt forberedt på sine saker.

 • Når vet du at du har lykkes?

«Når posisjonen som avtalt på forhånd, har opptrådt samlet og alle representantene fra Høyre har hatt gode innlegg på talerstolen».

Rune er spesielt opptatt av lagånden i bystyregruppa. At alle skal føle seg inkludert og høste anerkjennelse for sine bidrag, enten det handler om jordnære saker eller politiske visjoner.  «Vi skal være ambisiøse og gjøre vårt ytterste for å finne gode løsninger til beste for kommunens innbyggere. Samtidig skal hvert enkelt medlem av gruppa føle seg verdsatt og viktig», understreker han og legger til med et smil:

«Min jobb er å holde trykket oppe og påse at alle er med, aktive og engasjerte».

 • Hvorfor tok du på deg oppgaven som gruppeleder

«Fordi vervet byr på utfordringer og mulighet for personlig utvikling, samtidig som jeg mente at jeg allerede hadde noen av egenskapene som skulle til for å bekle rollen på en god måte».

 • Hvilke mål har du for arbeidet?

«Vi skal få gjennomslag for så mye som mulig av Høyre sin politikk, samtidig som vi beholder et godt miljø innad i gruppen, i posisjonen og i hele bystyret». 

 • Hvilke verdier bygger du ledelsen på?

«Ærlighet, tillit, respekt og inkludering.
Alle medlemmene i gruppen skal føle seg så trygge at de alltid føler de kan si det de mener. Det oppnår vi ved å ha tillit og respekt for hverandre. Det er også viktig at alle føler seg inkludert og bidrar i bystyremøtene».

 • Hva er den største utfordringen for gruppelederen til det største partiet i posisjonen?

«Jeg føler meg noen ganger litt «mellom barken og veden». Det kan til tider være utfordrende å holde posisjonen samlet i viktige saker, og samtidig oppnå enighet eller forståelse for dette i egen gruppe.

I alt samarbeid må man gi og ta. Det kan være en utfordring å finne den rette balansen hvor man føler at alle kommer ut av det på en god måte».

 • Hvordan samarbeider du med de andre partiene i posisjonen?
  «Den formelle dialogen foregår med de tre andre gruppelederne. I det daglige er det konkret på enkeltsaker hvor vi sjekker ut hverandres syn og ser om vi kan komme frem til felles synspunkter.
  Vi er ulike partier, så vi har også respekt for at vi ikke alltid er enige. Men da er det viktig at vi er enige om å være uenige. Vi har også samarbeidsmøter med gruppelederne og utvalgslederne hvert halvår hvor vi diskuterer samarbeidet generelt og ser på muligheter for å utvikle det ytterligere».

 • Er det saker hvor det er viktig at bystyret oppnår enighet?

«Ja, spesielt i store strukturelle saker som får stor betydning for fremtiden. Typiske saker er kommunestruktur og større samferdselsprosjekter som Veipakke Tønsberg og jernbaneutbygging».

 • Hvilke type saker er spesielt krevende?
  «Viktige saker hvor det er stor uenighet mellom partiene i posisjonen. Det er heldigvis ikke så ofte».
   
 • Hva gjør deg glad?
  «Når jeg føler at jeg har taklet en vanskelig sak på en god måte og det bidrar til en god løsning».

 • Hva er et nederlag for deg i politikken, og hvordan takler du i tilfellet det?

«Et nederlag er når jeg er overbevist om hva som er riktig i en sak, hvor det ikke blir flertall for mitt syn.
Føler jeg takler det greit og ser fremover hvordan vi kan tilpasse oss det på best mulig måte».


Rune Sørdalen


ALDER: 47 år

YRKE: Daglig leder

HJEMSTED: Råel

POLITISKE VERV: Gruppeleder Bystyret, Medlem i Formannskap, Havnestyre, Administrasjonsutvalg, Politiråd, og sist men ikke minst SU ved Presterød Ungdomsskole

ANTALL ÅR I POLITIKKEN: 5