Tønsberg klar for behandling av ny Intercitybane: Jarlsberg-alternativet står stadig sterkere

Mandag presenterer Tønsbergs rådmann forslaget til høringsuttalelse på et fellesmøte i rådhuset med alle bystyregruppene. Både ordfører Petter Berg (H)  og opposisjonsleder Per Martin Aamodt (Ap) støtter rådmannens syn om at Jarlsbergalternativet  må inn igjen i Bane NORs behandling. – Vi ønsker et tredje alternativ over Jarlsberg uten jernbanesløyfa, sier Berg i en kommentar til tb.no hvor han overlater til Bane Nor å knekke den nøtta.

https://www.tb.no/nyheter/tonsberg/notteroy/politikerne-med-klar-beskjed-til-bane-nor-inn-med-jarlsbergalternativet-igjen/s/5-76-502571


Forut for uttalelsene til Berg og Aamodt ligger behandling i både Høyre og Ap. Etter presentasjonen til rådmannen mandag starter behandlingen i de respektive partienes bystyregrupper. Høringsuttalelsen skal først behandles i hovedutvalgene før den endelige ordlyden vedtas i bystyret i april.

Her kommer Rådmannens innstilling i Bane NORs høring:Tønsberg kommune har følgende merknader til forslag til planprogram for Kommunedelplan:

Dobbeltspor Tønsberg-Larvik InterCity Vestfoldbanen:
1. Tønsberg kommune anser at silingsprosessen hvor Jarlsbergkorridoren er tatt ut er gjennomført på et for tidlig tidspunkt uten at de beslutningsrelevante dokumentene er fremlagt.
2. Utredningsalternativ i Jarlsbergkorridoren må tas inn i planprogrammet i tillegg til Vear- og Nøtterøykorridorene for å sikre at det opprettholdes realistiske og gjennomførbare alternativer i det videre arbeidet med konsekvensutredning.
3. Nøtterøykorridoren vurderes å ha store lokale konsekvenser for både eksisterende bygnings- og bomiljø, kulturmiljøet rundt Teie Hovedgård, Tønsbergs identitet som havne og turistby samt målsetning om nærings- og boligutvikling langs Kanalen.
4. Vearkorridoren er i sterk konflikt med nasjonale og lokale interesser knyttet til både natur  rundt Ilene naturreservat og kulturminnehensyn rundt både Jarlsberg Hovedgård og Middelalderbyen Tønsberg og står som følge av dette i fare for å bli faset ut som alternativ.
5. Målsetningen om fremdrift i planarbeidet har større forutsetninger for å kunne opprettholdes dersom Jarlbergkorridoren tas inn i planprogrammet igjen.
6. Dersom Bane NOR i den videre konsekvensutredningen kun ønsker å gå videre med to alternativer vil Tønsberg kommune støtte et valg om å gå videre med Vearkorridoren og Jarlsbergkorridoren. Andre merknader til utredningprogrammet:
7. Teie Hovedgård som bygningsmiljø, som del av landskapsrommet den ligger i og den samlede kulturminneverdien dette utgjør må tas inn i kapittel 3.2. og belyses i det videre utredningsarbeidet av Nøtterøykorridoren.
8. De ulike utredningsalternativenes påvirkning og konsekvens for bylivet i Tønsberg og menneskets opplevelse og bruk av byen må belyses. Det vises til tidligere høringsuttalelse datert 15.06.2016.