Ros og klarsignal for forprosjekt av nytt bygg for Presterød ungdomsskole

Presterød ungdomsskole fikk både ros for gode resultater og godkjennelse av forprosjekt for utbygging i bystyret i kveld. Rune Sørdalen (H),medlem av Samarbeidsutvalget ved skolen, var blant dem som skrøt av skolen. Her er hans innlegg:
«-Dette er en hyggelig sak, og jeg regner med at alle er enige i det. Vi har gode elevtallsprognoser.  Barnefamilier ønsker seg til Tønsberg fordi det er fint å vokse opp her, og vi vet at vi har behov for å utvide skolekapasiteten i Søndre Slagen.

Siden jeg sitter i Samarbeidsutvalget ved Presterød Ungdomsskole, så jeg følger skolen ganske tett.  Jeg kan rapportere at de gleder seg veldig til utbyggingen.
Det er ikke en bare en ren kapasitetsøkning. De vil også få mer tidsriktige fellesfunksjoner med denne utbyggingen. Kravene har endret seg på de 17 årene siden skolen ble bygget.

Vi kan også endelig bli kvitt de lite egnede brakkene i Hugins vei hvor Presterød Ungdomsskole leier i dag. Bare leiekosten her vil langt på vei dekke de årlige kostnadene med utbyggingen.

 Presterød Ungdomsskole har i alle årene jeg har vært med i politikken gjort det godt på elevundersøkelser i forhold til skolemiljø og trivsel. De holder alltid budsjettene, og de leverer alltid gode resultater.

I år har de også tidenes beste eksamensresultater, med nesten 4 i snitt på skriftlig på 140 elever.  Langt over landsgjennomsnittet. På muntlig eksamen fikk 52% av de 140 elevene 5 eller 6. Det er rett og slett utrolig bra!

Det er ikke vanskelig å investere i en så veldrevet skole.  Dette blir bra 😊, avsluttet Høyres gruppeleder Rune Sørdalen sitt innlegg.