Gruppeleder Rune Sørdalen (H) om ny fastlandsforbindelse: Tid for å utvise politisk lederskap, ikke omkamp

Rune Sørdalen, Høyres gruppeleder, talte for tunnel i Tønsberg bystyre. (Arkivfoto: MH)

Etter nesten 30 år med diskusjon og utredninger vedtok Tønsberg bystyre i kveld å si ja til en undersjøisk tunnel Kaldnes-Korten. Vedtaket ble fattet med 32 av 39 stemmer og legges til grunn for videre planlegging av en ny fastlandsforbindelse fra Færder kommune til fastlandet.

Høyres standpunkt for tunnel ble begrunnet av gruppeleder i bystyret, Rune Sørdalen. Han understreket at partiet rett og slett ønsker den løsningen som svarer opp bestillingen best. -Det er ikke noe tvil om at det er tunnel fra Kaldnes til Korten, sa Sørdalen og fortsatte:
-Tiden er inne for å utøve det lederskapet som er forventet av oss politikere. Ikke å stoppe opp og prøve på en omkamp på Øst-alternativet som er lagt dødt fordi det ikke løser utfordringene godt nok.  , fastslo Høyres gruppeleder Rune Sørdalen i sitt hovedinnlegg og fortsatte: 

-Vi kommer ikke nærmere en løsning ved å utrede mer, sa Sørdalen før han minnet om betydningen av å  få gjennomført den beste løsningen ut ifra de målene politikerne  satte seg da de startet planleggingen i siste runde.

Her kan du lese innlegget til Høyres gruppeleder Rune Sørdalen i sin helhet:

"Ordfører

Jeg drister meg til å si ENDELIG. Nå er vi i hvert fall nærmere enn noen gang å få realisert ønsket om en ny fastlandsforbindelse mellom Nøtterøy og Tønsberg. Etter nesten 30 år med diskusjon og utredninger er det fremdeles noen som ønsker å bruke mer tid på dette. Det ønsker ikke Høyre. Vi ønsker å få gjennomført den beste løsningen ut ifra de målene vi satte oss når vi startet planleggingen nå i siste runde.

Tunnel gir best måloppnåelse på:
Miljøvennlig reisemiddelfordeling, der veksten i persontransport tas med gange, sykkel og kollektiv.

Tunnel gir best måloppnåelse på:
Å avlaste bymiljøet i Tønsberg sentrum og på Teie for biltrafikk.

Tunnel gir best måloppnåelse på:
Fremkommelighet for sentrumsrettet kollektivtrafikk.

Tunnel gir best måloppnåelse på:
Fremkommelighet for næringstrafikken i rushtiden.

Tunnel gir best måloppnåelse på:
Redusert risiko for trafikkulykker.

Tunell er like god som bro på:

  • Redusert klimagass fra transportsektoren
  • Redusert risiko for stengning av forbindelse mellom Tønsberg og Nøtterøy
  • Fremkommelighet for syklende og gående

De eneste effektmålene tunnel ikke er bedre enn bro, er på å ivareta middelalderbyen og Ramsar-området. Når det gjelder å ivareta middelalderbyen, så er dette vurdert på skjønn. Jeg er ikke enig i at utsikten fra Slottsfjellet blir vesentlig redusert med en tunnel under vannet.

Når det gjelder Ramsarområdet, så ser jeg at en tunnel kan være mer negative enn en bro som er lenger unna området. Men fylkesmannen har vurdert påvirkningen til å være akseptabel. Det forholder vi oss til.

Høyre ønsker rett og slett den løsningen som svarer opp bestillingen best. Det er ikke noe tvil om at det er tunnel fra Kaldnes til Korten. Vi kommer ikke nærmere en løsning ved å utrede mer.
Det vil alltid være usikkerhet knyttet til så store prosjekter, som berører så mange.  Da er tiden inne for å utøve det lederskapet som er forventet av oss politikere. Og ikke stoppe opp og prøve på en omkamp på Øst-alternativet som er lagt dødt fordi det ikke løser utfordringene godt nok.

Ja, tunnel er litt dyrere. Og kanskje det er knyttet litt mer usikkerhet til det.
Men den risikoen ønsker vi å ta fordi det gir oss den klart beste og mest fremtidsrettede løsningen, både for øyene og Tønsberg", sa Rune Sørdalen.