Mulighetene for et samlet Vear, Hogsnes, Bjelland og Smørberg kartlegges

Rune Sørdalen, Høyres gruppeleder i Tønsberg bystyre. (Foto: MGM)

Et mulighetsstudie skal gjennomføres i Vear-området i samarbeid med innbyggere, lag og foreninger. Dette vedtok et enstemmig bystyre i kveld. Gruppeleder Rune Sørdalen uttrykte på vegne av Høyre glede over å komme i gang med planleggingen etter at Vear ble en del av Tønsberg.

-Vi har lenge vært utålmodige etter å se på de helhetlige utviklingsmulighetene i området Hogsnes, Bjelland, Smørberg og Vear. Når Vear har blitt en del av kommunen vår, vil vi finne gode løsninger på tvers av den gamle kommunegrensen mellom Stokke og Tønsberg, sa Sørdalen og fortsatte:

 -Derfor mener jeg det er klokt å begynne med en mulighetsstudie for å få kartlagt utfordringer, og ikke minst utviklingspotensial i området. Premisset for mulighetsstudien er at den skal sette innbyggerne i fokus, og den skal ivareta en god medvirkning fra innbyggere, næringslivet, velforeninger, idrettslag og andre som har en mening. Og vi skal legge vekt på Vear-områdets funksjon i Tønsberg-regionen.

For å god kunnskap om områdenes kvaliteter og innbyggernes behov og ønsker, skal en stedsanalyse være en viktig del av mulighetsstudien. Vi skal finne ut hvilke sosiale og fysiske nærmiljøkvaliteter som brukes og verdsettes? Hva savner befolkningen av tilbud og tjenester, og hva er de største utfordringene i området?
Og ikke minst må vi finne ut av hva som skaper områdets identitet og tilhørighet. Det er bæresøylene i et hvert stedsutviklingsprosjekt.

Deretter tar vi med oss dette videre og utarbeider mer konkrete planer for Vearområdet.

Det kan være på sin plass å minne om at vi ikke glemmer de gamle områdene i Tønsberg Kommune.
Det er viktig at Bjelland, Hogsnes og Smørberg får den plassen de fortjener i mulighetsstudien, selvfølgelig sammen med Vear.

Et godt - men kanskje ikke det viktigste - eksempelet på at vi har vært to ulike kommuner er Kyststien, eller rettere sagt mangel på kyststi fra Ilene til Sandodden.
Vi har den på plass så godt som i hele kommunen, men denne lille strekningen langs Smørberg mot Rakkevik mangler. Det er noe vi bør få på plass raskt.

Jeg gleder meg til å følge dette arbeidet videre", sa Rune Sørdalen.