"Tønsberg – En kulturby hele året! " Politisk Utvalg arbeider med forslag

F.v. Kirsti N. Søyland, Lizzie Kværne Nilsen, Charlotte Svendsen fra Pulserende Kystperle, og Johanne Archer.

Hvordan kan det skapes enda mer aktivitet i Tønsberg om vinteren? Opprettes flere møteplasser for barn og unge samt sørge for at kulturaktiviteter kan bidra til økt integrering?

Disse spørsmålene arbeides det med i Tønsberg/Re Høyres politiske utvalg. Å skaffe mer kunnskap og få nye innspill er viktig for gruppen som arbeider med prosjektet de kaller "Tønsberg – En kulturby hele året! " 

Derfor besøkte de i kveld Pulserende Kystperle i Tønsberg hvor Charlotte Svendsen redegjorde for hvordan de arbeider for å  øke attraksjonen til Tønsberg-regionen gjennom målrettet omdømmearbeid og stedsutvikling.

-Vi forbereder innspill til Høyres programkomite om økt satsning knyttet til å styrke Tønsberg – en by som folk får lyst til å besøke, bo i og jobbe i.  En by som skiller seg positivt ut, fordi det er så mye som skjer der hele året!, opplyser Kirsti N. Søyland etter besøket.

Hun retter en stor takk til Charlotte Svendsen og Pulserende kystperle for å sette av tid til dem. -Vi er imponert over arbeidet de gjør med omdømmebygging av hele Tønsbergregionen.