Anna Martin (H): "Det er på tide at Presterød skole bygges ut"

-Det er på tide at Presterød skole bygges ut, og nå er forprosjektet i gang.  Hvis framdriftsplanen holdes, kan skolen stå ferdig til skolestart i august 2019, sa Høyres Anna Martin under bystyrets behandling av forprosjekt for utbygging ved Presterød ungdomsskole. Bystyret ga klarsignal for forprosjektet. Her er Anna Martins innlegg: 

 

- Utvalg for oppvekst og opplæring har en god tradisjon for å ha møter rund omkring i kommunen på barnehager og skoler. Dette skaper en god forståelse og kunnskap for oss politikkere om hvordan realiteten ser ut i barnehager og skoler, hva som står bak tallene i rapporten når vi leser om behov for oppussing eller sprengt kapasitet.  Vi møter engasjerte rektorer og jeg kan si at bystyremedlemmene kan være stolte over barnehagene og skolene i kommunen.

Presterød ungdomsskole sto ferdig i år 2000 og fikk en paviljong i 2006. For 17 år siden var det nok med 5 paralleller. Men over flere år har skolen hatt 6 paralleller og var nødt til å ta i bruk spesialrom til klasserom.  Til sist og ikke minst huser Presterød ungdomsskole en Autismeenhet, som i dag har 4 elever. Det har lenge stått på ønskelisten å ha fullverdig tilbud for elever på ungdomstrinnet med utfordringer innen autismespekteret.

I mars i år behandlet Bystyret saken om «Barnehage- og skolestruktur- Sikring av tilstrekkelige barnehage og skolekapasitet i fht. folketall.» Det er på tide at Presterød skole bygges ut og nå er forprosjektet i gang. For oss politikere er det viktig at vi bygger smart og at den oppnådde kapasiteten kan utvides enda mer med tiden.

På siste utvalgsmøte fikk noen av oss mulighet til å se oss rund, forestille oss hvordan den «tredje» fløyen skal se ut, og se på nabotomter med tanke på kapasitet til enda mer utvidelse. Skolen har et fint og romslig territorium med mye skog. Tegninger som er vedlagt sakspapirer gir ikke alltid et helhetlig inntrykk, derfor var det beroligende for oss å se at det er mye kapasitet rundt skolen.  

Hvis framdriftsplanen holdes, kan skolen stå ferdig til skolestart i august 2019. Ungdomsskolen vil få 6 fullverdige paralleller etter utbygningen og tilfredsstille krav i forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og skoler, sa Anna Martin, medlem av Utvalg for oppvekst og opplæring.