Tønsbergs siste kommunebudsjett: "Vi bruker ikke mer penger enn vi har til rådighet"

Gruppeleder Rune Sørdalen sammen med Høyres bystyregruppe etter budsjettbehandlingen. F.v: Ole Sverre Lund, Harald Berg, Ida Sakshaug, Leif Flemming Bakke, Frank Pedersen, Rune Sørdalen, Anna N. Martin, Knut Bergan, Lene L. Kjølner, Ellen Lian, Morten Asplin og ordfører Petter Berg.

Det var en stolt gruppeleder Rune Sørdalen (H) som under bystyrets behandling forleden la frem posisjonens økonomiske opplegg. Viktige trekk er at kommunen ikke bruker mer penger enn vi har til rådighet. Samtidig styrkes viktige områder, og et overskudd sikres.

SV`s forslag om eiendomsskatt, avviste Sørdalen kontant. -I Høyre har vi tro på økte skatteinntekter gjennom å legge til rette for flere bedrifter og mennesker i kommunen. Ikke en ekstraavgift, sa han.


Høyres/posisjonens budsjettforslag ble vedtatt med 20 mot 19 stemmer. Og i følge Sørdalen er et viktig punkt at bystyret ikke forskutterer eventuelle økte skatteinntekter. -Tvert imot forbedrer vi resultatet med 1,2 mill. samtidig som vi får på plass noen viktige prioriteringer innen skole, barnehager, barnefattigdom, klima, eldreomsorg, frivillighet og integrering, sier han

Budsjettopplegget for Tønsberg kommune neste år er historisk. Som det siste før Tønsberg slås sammen med Re. Det er også det siste budsjettet i denne perioden posisjonspartiene legger frem sammen. Rune Sørdalen benyttet derfor anledningen til å takke FrP, KrF og MDG, og spesielt gruppelederne, for et veldig godt og løsningsorientert samarbeid i hele perioden.

I sitt hovedinnlegg minnet Sørdalen bystyret om at 2019 blir et veldig spesielt år, med fullt fokus på sammenslåing av Re og Tønsberg.

-Derfor har vi forståelse for at det fremlagte budsjettet ikke har det forventede overskuddet, men i den nye kommunen må vi raskt tilpasse oss slik at vi kommer på offensiven igjen. På grunn av dette har det vært veldig viktig for oss i posisjonen å være ansvarlige, og ikke øke forbruket ytterligere, og saldere det med forventede økte skatteinntekter. Skatteinntektene er et anslag fra rådmannen. Det kan bli mindre, og det kan bli mer. Men så godt Norge styres av Erna i dag, blir heller ikke jeg overrasket hvis vi får mer skatteinntekter enn forventet 😊, fremholdt Sørdalen som advarte mot å bruke denne muligheten på forhånd.

-Hvis disse pengene kommer, så bør vi bruke dem til nødvendige fremtidige investeringer, og ikke bruke dem opp nå. Av erfaring blir jeg heller ikke overrasket hvis vi trenger noe av dem til å dekke overforbruk i enkelte virksomheter gjennom året, sa han.

Sørdalen minnet om utgangspunktet til de folkevalgte for budsjettopplegget: rådmannens forslag om et nullbudsjett. D.v.s. at det ikke er budsjettert med noe overskudd.

-Dette er jo ikke bra, når vi har et mål om et overskudd på 1,75% av driftsbudsjettet. For 2019 burde det utgjort mellom 55 og 60 mill. Det målet har vi jo ikke for moro skyld, det er rett og slett fordi vi trenger kapital til nye investeringer i barnehager, skoler og sykehjem, understreket Sørdalen fra bystyrets talerstol.

Her er tekstforslag til tallbudsjett:

Rådmannens gis fullmakt til å budsjettere inntektene fra avtale om statsbudsjett på aktuelle virksomheter. Rådmannen gis fullmakt til å korrigere evt. avvik i beregnede inntekter fra avtale om statsbudsjett mot budsjettert overskudd. Investeringene lånefinansieres.

Slottsfjellmuseet

Basert på Vestfoldmuseenes budsjettsøknad 2019 bes Rådmannen gå i forhandling med Vestfoldmuseene IKS og Stiftelsen Vestfold fylkesmuseum om justering av eierforhold og avtale om vedlikeholdsansvar. Dette med mål om å finne løsninger som gir en bedre forvaltning av museets bygningsmasse i Farmannsveien 30 for å sikre bevaring av viktige kulturminner og motvirke forringelse av bygningsmassen.

DS Kysten

Det avsettes en million kroner til DS Kysten AS. Beløpet dekkes av havnekassen når endelig vedtak vedrørende disposisjonsretten til havnekapitalen foreligger fra departementet. Beløpet forskutteres.

Sørdalens hovedinnlegg finner du vedlagt nedenfor i sin helhet.