"Landsmøtet - en kraftig inspirasjon til å kaste oss ut i valgkampen"

Klare for kommune-og fylkestingsvalgkamp. Fra venstre 2. kandidat på fylkestingslisten, Rune Hogsnes, ordførerkandidat til Nye Tønsberg kommune, Lise Lorentzen Mandal, 5. kandidat Johanne Archer og 2. kandidat Øyvind Jonassen.

En kraftig motivasjon til å kaste oss inn i valgkampen! Slik oppsummerer ordførerkandidat Lise  Lorentzen Mandal Høyres landsmøte i helgen. 

  -For oss var disse tre dagene på Gardermoen også en idebank der vi får gode ideer til konkrete tiltak vi kan gjennomføre i vår kommune og fylket. Dermed ble det viktig ikke bare for oss som var der, men også for alle som var hjemme, sier Lise.

Landsmøtet hadde i år stort fokus på Høyres prinsipper og ideologi. Ifølge Lise inspirer det å gå til «grunnfjellet» av vår politikk. I debatten kom det så veldig tydelig frem at vi har individet i sentrum, ikke systemene.

-Ett landsmøte som dette gir oss alle en kraftig motivasjon til å kaste oss inn i valgkampen, en valgkamp der vi kommer til å ha fokus på å inkludere alle mennesker i vårt samfunn og skape fremtidens arbeidsplasser. De fleste av disse må bli grønne, for vi har bare en klode, en klode som vi må overgi til den neste generasjon i en noe bedre form enn den er nå, sier Lise som nå reiser hjem til Eik for å forberede seg til medlemsmøtet 21. mars.

-Der skal vi vedta programmet for kommende kommunevalgperiode. Over 40 medlemmer har deltatt i arbeidsgruppene. Nå gleder jeg meg veldig til å møte medlemmene og sammen sette målene for hva Høyre i Nye Tønsberg skal forplikte seg på.

Lise Lorentzen Mandal har ledet programprosessen. Den ble innledet i fjor høst.