Høyres nye kommunestyregruppe

De seks første på listen. De hadde alle stemmetillegg, gitt av nominasjonsmøtet. F.v. Henning Wold, Kirsti N. Søyland, Øyvind Jonassen, Lise Lorentzen Mandal, Johanne Archer og Ole Sverre Wold. (Foto: MH)

Høyre får 13 representanter i kommunestyret i nye Tønsberg. I dag foreligger personstemmene. Her er oversikten over hvem som har fått fast plass og hvilken rekkefølge de har.

Vedlagt finner du også oversikten over den endelige plasseringen til samtlige 55 kandidater. 

Høyre


Nummer på valgliste og navn Personstemmer Slengere Ny rangering
1 Lise Lorentzen Mandal 1 098 42 1
2 Øyvind Jonassen 277 32 2
4 Henning Wold 281 24 3
5 Johanne Archer 189 16 4
6 Ole Sverre Lund 166 32 5
3 Kirsti Nilsson Sland 167 24 6
10 Anders Stensrud Larsen 231 72 7
7 Lena Fahre 113 13 8
8 Aksel Even Haraldsen 113 12 9
24 Johanne Kirsebom 97 9 10
12 Lars Sollie 85 18 11
14 Frank Pedersen 83 6 12
20 Nicola Liv Berg 73 15 13

I dette vedlegget finner du oversikt over samtlige 55 listekandidater som Høyre stilte til valg med.