Høyre sveises sammen med Lise i sentrum før valgkampen blåses igang

Lørdag åpnet høstens første Høyre-kafè i Bydelshuset i Tønsberg. 36 unge og eldre møtte ordførerkandidaten vår, Lise Lorentzen Mandal. Arrangementet er en viktig møteplass. Her sveises Høyre sammen før valgkampen settes igang. 


"Blåtimen" som vi kaller kafeen er en flott arena for å møte nye og gamle medlemmer. Vi står foran et hektisk år frem for kommunevalget neste år. Vi skal bli et sammensveiset team som skal vinne valget. Da er møteplasser som dette, utrolig viktig, understreker Lise.

Under "Blåtimen" møtte hun kvinner og menn fra Unge Høyre, Senior Høyre, bystyregruppa og partiet forøvrig. Også Politisk Utvalg var bredt representert. Viktige temaer var nominasjonsmøtet i november hvor resten av valglisten skal velges av medlemmene. Programarbeidet som starter snart, og organiseringen av valgkampen.

Etter Blåtimen reiste Lise videre til Våle Prestegård hvor hun fikk se resultatene av det viktige arbeidet til historielaget.

Høyre-kafeen er åpen den første lørdagen i måneden og et tilbud til nye og gamle medlemmer. Og venner er også hjertelig velkomne.