Tønsberg og Re Høyre forbereder kommunesammenslutningen i 2020

Styrene i Re og Tønsberg Høyre hadde nylig et felles møte i Tønsberg rådhus. På dagsordenen sto blant annet hvordan samarbeidet skal legges opp frem til 2020 når Tønsberg og Re slås sammen til en kommune. Da vil også Høyre-foreningene bli slått sammen.

To av de viktigste oppgavene styrene vil ta fatt på er å utarbeide felles valgliste og partiprogram til kommunevalget i 2019. Da vil representantene til det nye kommunestyret i den nye storkommunen Tønsberg bli valgt. 

Forberedelsene til dette arbeidet vil starte etter foreningenes årsmøter i nær fremtid. Tønsberg Høyre ledes av Leif Flemming Bakke og Re av Tove Øygarden.