Høyres "juleønske": 2018 skal bli Frivillighetens år i Tønsberg!

Frivilligheten er en viktig samfunnsressurs. Nå har Høyre tatt initiativ til en strategiplan som skal styrke samspill og samarbeid mellom frivillige og Tønsberg kommune. Den skal også danne grunnlag for aktiv politikk på området. Bakgrunnen er blant annet Høyres Henning Wolds egne erfaringer som styremedlem i Frivilligsentralen.

-Noe av utfordringen er å koble det frivillige initiativet og arbeidet sammen med det behovet vi vet er i lokalsamfunnet, sa Wold under debatten i gårsdagens bystyremøte. Der ble forslaget om at det våren 2018 legges frem en strategiplan for samspill og samarbeid mellom frivillige og Tønsberg kommune, vedtatt. Planen skal ifølge forslaget inspirere til frivillighet, legge til rette for en god dialog med de frivillige og fremme en aktiv politikk på dette området.


Her er Henning Wolds innlegg i bystyret i sin helhet. Han er leder for Utvalg helse og omsorg (H)

« Det er mange som ønsker å gi av sin fritid og bidra i vår kommune på frivillig basis. Dette ser vi ikke minst gjennom alle organisasjoner og foreninger som i dag kanaliserer dette engasjementet på en utmerket måte. Og i Tønsberg har vi et meget bredt spekter av frivillige organisasjoner – ingen nevnt, ingen glemt.

Jeg har hatt gleden av å være styremedlem i Frivilligsentralen de siste årene, og her ser vi at noe av utfordringen er å koble det frivillige initiativet og arbeidet sammen med det behovet vi vet er i lokalsamfunnet. Å for å øke denne «kompatibiliteten» så har Bystyret nå vedtatt at det skal legges frem en strategiplan i løpet av våren 2018 som nettopp skal fokusere på samspill og samarbeid mellom frivillig sektor og kommunal sektor. Det er en strategiplan som også skal inspirere til økt frivillig innsats til beste for kommunens innbyggere. (Dette tekstforslaget ble vedtatt med et stort flertall, men ble ikke støttet av Venstre og SV, noe som var både overraskende og skuffende.) Det frivillige arbeidet er en «vinn-vinn»-situasjon for samfunnet: Det gir mening til den som bidrar som frivillig, og er viktig for den som mottar hjelp eller for eksempel får noen å snakke med. 

Høyres ønske er at 2018 skal bli Frivillighetens år i Tønsberg!

Tekstforslaget:

Bystyret ber om at det våren 2018 legges frem en strategiplan for samspill og samarbeid mellom frivillige og Tønsberg kommune. Denne strategiplanen skal inneholde en plattform for samarbeid og samspill mellom frivillig og kommunal sektor, og den skal fastsette prinsipper og virkemidler for å styrke relasjonene. Planen skal inspirere til frivillighet, legge til rette for en god dialog med de frivillige og fremme en aktiv politikk på dette området.

 

Henning Wold – leder Utvalg helse og omsorg (H)