Psykisk helse og sikkerhet i fokus med Eldre- og folkehelseminister på besøk

Stortingsrepresentant Erlend Larsen triller gjerne vogna med statsråd Åse Michaelsen (FrP) og utvalgsleder Henning Wold fra Tønsberg.

I Tønsberg har kommunen i flere år vært fokusert på fallulykker i hjemmet og på institusjoner gjennom Pasientsikkerhetsprogrammet. Dette for å redusere antall hoftebrudd!  Derfor var det spesielt nyttig for Henning Wold (H), lederen for Utvalg for helse og omsorg, å møte Eldre-og folkehelseminister  Åse Michaelsen (FrP) idag. Med i følget var også stortingsrepresentant Erlend Larsen fra Sandefjord.


 

Følget besøkte både Re og Stokke.  I Re var temaet barn og unges psykiske helse, og hvordan det kan jobbes med gode relasjoner og positive innstillinger (SmartOppvekst).

På Engveiensenteret i Stokke deltok ministeren i en treningsgruppe sammen med eldre som jevnlig trener for å redusere ulykker og fall, og slik bidra til at flere kan mestre livet i eget hjem. Hun fikk også informasjon om program for fallforebygging, som Fylkeskommunen er ansvarlig for.